Menu

Charles Dickens: A ​Jarndyce-örökösök

A JARNDYCE-ÖRÖKÖSÖK KÖNYV LETÖLTÉSE

A történet főhőse, Esther Summerson, az árva gyermek csak annyit tud származásáról, hogy – nevelőnője szerint – anyja „vesztét okozta” születésével.

Ifjabb lány korában egy ismeretlen úr nevelőintézetbe küldte és taníttatta. Most Mr. John Jarndyce, (mert ő volt a jótevő), megbízottja Londonba viszi a törvényszék elé, ahol is a végeláthatatlan Jarndyce kontra Jarndyce perben szereplő két árva unokatestvér, Ada és Richard nevelőnőjének kéri fel. A bíróság így engedélyezi, hogy a nőtlen Mr. Jarndyce gondoskodhasson a fiatalok neveltetéséről….

Részlet a könyvből:

„Már lefeküdtem és aludtam, amikor gyámapám bekopogtatott hozzám, és arra kért, hogy azonnal keljek fel. Magamra kaptam valamit, hogy halljam, mi történt, s ő aztán egy-két bevezető szó után elmondta, hogy Sir Leicester Dedlockéknál minden kipattant, s anyámnak nyoma veszett; hogy egy ember vár rám odalent a kapuban, akinek a megbízása, hogy kutassa őt fel, és vigye meg neki Sir Leicester teljes bocsánatát, s hogy ez az ember azt szeretné, ha én elkísérném. Olyan riadtság, rémület, szorongás, félelem fogott el, bármennyire is igyekeztem megemberelni magamat s erőt venni az izgatottságomon, hogy még órák múlva is éreztem, nem tudok az eszemhez térni.
Felöltöztem azonban nagyon sietve, kabátot, kendőt vettem anélkül, hogy felköltöttem volna Charleyt vagy bárkit, s lementem Mr. Buckethez, mert ő volt az az ember, akire rábízták a titkot. Az előszobában gyámapám gyertyája mellett a detektív elolvasta nekem azt a levelet, melyet anyám az asztalán hagyott, aztán, azt hiszem, tíz perccel azután, hogy felébresztettek, ott ültem Mr. Bucket mellett a kocsiban, és már robogtunk is az utcán sebesen.”

A JARNDYCE-ÖRÖKÖSÖK KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák