Menu

Jack London: Messze ​földön – Válogatott elbeszélések

A MESSZE FÖLDÖN NOVELLÁSKÖTET LETÖLTÉSE

A kötetben 26 elbeszélés olvasható. Többek között: A fehér csend, Messze földön, Egy király felesége, Északi Odisszeia, Az élet törvénye, Vének szövetsége, Ligun halála, Az ezer tucat, Az élet szerelme, Tüzet rakni…

Részlet a könyvből:

„Telt a délután, s az utazók a Fehér Csend keltette rettegéssel végezték munkájukat. A természet sok fogással meg tudja győzni az embert végességéről – a hullámok szüntelen hömpölygésével, a vihar dühével, a földrengés rázkódásával, az ég ágyúinak hosszú dörgésével -, de a legszörnyűbb, a legdermesztőbb a Fehér Csend roppant mozdulatlansága. Nincs egyetlen moccanás sem, az ég kitisztul, a mennybolt olyan, mint a réz; a leghalkabb suttogás is szentségtörésnek hat, s az ember fél, megrémíti tulajdon hangjának csengése. Egyetlen morzsányi élet, amint egy halott világ kísérteties sivatagjain utazik át, megremeg vakmerőségétől, és ráébred, hogy élete egy bogár élete, nem több.
Furcsa gondolatok támadnak hívatlanul, s a minden dolgok titka meg akar szólalni. S elfogja a vándort az Isten, a mindenség, a halál félelme, a feltámadás és az élet reménye, a halhatatlanság utáni vágy, a börtönbe zárt lényeg hiú törekvése – ha valaha, akkor jár az ember egyedül Istennel.”

A MESSZE FÖLDÖN NOVELLÁSKÖTET LETÖLTÉSE

Kategóriák