Menu

James Allen: Ahogyan ​gondolod

AZ „AHOGYAN GONDOLOD” KÖNYV LETÖLTÉSE

A „kiskönyv” – ahogy a szerző nevezte – elolvasása erős inspirációt ad ahhoz a felismeréshez, hogy az ember képzeletei valósággá válhatnak, körülményein változtatni tud, a gondolatok erejének köszönhetően.

A szerző gondolatébresztőnek szánta a könyvet, hogy arra ösztökéljen férfiakat és nőket, hogy felfedezzék és felfogják az igazságot, hogy „Ők maguk formálói önmaguknak” gondolataik által, amelyeket önmaguknak választanak és önmagukban megerősítenek.

„A mondás, mely szerint „Ahogyan szívből gondolod, olyan is vagy” nem csak zavarba hozza magát, az emberi lényt, de annyira átfogó, hogy kihat az ember jelenlegi körülményire és élete minden egyes részletére. Az ember tulajdonképpen az, amit gondol, jelleme pedig az összes gondolatának komplett eredménye. Ahogyan egy növény a magból hajt ki, s nélküle nem is létezhetne, így az ember minden cselekedete a gondolat rejtett magvából fakad, és nem jöhetett volna felszínre a nélkül. Ez érvényes az úgynevezett „spontán”, vagy „meggondolatlan” tettekre is ugyanúgy, mint az átgondoltan kivitelezettekre. A cselekedet a gondolat virága, míg a boldogság vagy szenvedés annak gyümölcsei, az ember így gyűjti be saját gazdálkodása édes és keserű gyümölcseit…”

„Az ember önmagát alkotja meg, vagy dönti romokba. Gondolatai fegyvergyárában készíti el fegyvereit, amellyel lerombolja önmagát. Maga alakítja ki azokat a szerszámokat is, amelyekkel boldogság, az erő és a békesség mennyei palotáját magának megépíti. A gondolatok helyes megválasztásával és használatával az ember isteni tökéletességre emelkedik. A gondolatokkal történő visszaélés és a rossz használat által a gonosz szintje alá süllyed. E két szélsőség közé beilleszthető a jellem minden árnyalata, és az ember, aki azok alkotója és mestere.”

AZ „AHOGYAN GONDOLOD” KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák