Menu

Friedrich Klára: Új rovásírás ​tankönyv és szakköri ötlettár

uj-rovasiras-tankonyvTartalom:

1. Előszó
2. Az ábécé és a betűtanulás sorrendje
3. A rovásírás legfontosabb szabályai
4. Az 1 száras betűk
5. A 2 száras betűk
6. A hajlítgatott betűk
7. Az olvasás-írás gyakorlatai
8. A számrovás
9. Barta József: Műveletek rovásszámokkal
10. Kakukk
11. A rövidítéses rovásírás
12. A hangos olvasás és a másolás szövegei
13. Sokat tettek a rovásírásért
14. Szakköri ötlettár
15. Bothné Kósa Erika: Óravázlat
16. Szakács Gábor: Rovásírás versenyeinkről
17. Megoldások
18. Irodalom
19. A Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapja
20. Függelék: A Rovásírás Játék füzete

A rovásírásról tartott előadások során folyamatosan felmerül az igény felnőttek, szülők, gyermekek részéről újabb gyakorlófüzet iránt. Cserkészvezetők, rovásírás oktatók is megkerestek, érdeklődtek, milyen ötletekkel lehetne színesebbé tenni a szakköri foglalkozásokat.

Az első két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalatai a szerzőt megerősítették abban, hogy legkorábban a harmadik osztály befejezése után alkalmas elkezdeni a rovásírás oktatását. Ennek oka nem a rovásírás nehézségében keresendő, hanem a nyelvünktől idegen elemeket tartalmazó, nehézkes latin betűs írás kis és nagybetűs, írott és nyomtatott változataiban.

A rovásírás, mint a magyarok őseinek írása, nyelvünkkel együtt fejlődött, tehát minden hangunkra volt és van benne jel. A 10-11. században át kellett térnünk a fejletlenebb latin betűs írásra, amellyel magyar nyelvünk 11 vagy 13 hangját nem lehetett lejegyezni (Ty, Gy, Ny, Ly, Sz, Zs, Cs, J, K, Á, É, Ö, Ü). Csak a 19. század közepére alakult ki úgy-ahogy ezen hangjaink leírása.

A rovásírás a világ legelső írásrendszerei közé tartozik, őseinkkel együtt itt a Kárpát-medencében született. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást, hogy az első könyveket a nyugati térítő papok hozták hazánkba. Lukianosz (Kr. u. II. sz.) beszámol egy kőoszlopról, amelyen kezében könyvet tartó szkíta férfi ábrázolása látható. Jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása előtt (Kína, Kr.e. II. század), őseink már juhbőrből készült pergamenlapokból állították össze könyveiket. A pergamen feltalálói szkíta őseink voltak. A rovásbotokra többnyire rövid üzeneteket, feljegyzéseket, emlékeztetőket róttak.

A rovásírás ésszerű, egyszerű, 5-6 szakköri foglalkozás alatt megtanulható. Fejleszti az intelligenciát, azaz értelmességet, a képzelőerőt, gyermek és felnőtt ismereteit, személyiségét egyaránt gazdagítja.

Betűinket Forrai Sándor tanár, írástörténész, rovásírás kutató válogatta hiteles nyelvemlékekből.

A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. Legjobb a nagy alakú 81-32-es, amelyben minden második sorba írjunk.

AZ ÚJ ROVÁSÍRÁS TANKÖNYV ÉS SZAKKÖRI ÖTLETTÁR KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák