Menu

Charles Dickens: Dombey ​és fia

A Dombey és fiában megjelenik az egymást követő nemzedékek életformájában bekövetkező törések, apák és fiúk egymástól elidegenedett jellemének leírása.

Eredetinél eredetibb figurákat önt a dickensi bőségszaru: Chickné, Tox kisasszony, Susan Nipper, Cuttle kapitány, Mac Stingerné, Pipchinné, Blimberék és Toots életünk örök útitársaivá lesznek.

„Dombey bizonyára így okoskodott volna, ha az említett mendemondát hallja: épeszű asszony a világrend minden törvénye szerint örvendetesnek és megtisztelőnek érezheti, hogy vele házasságot köthetett. Továbbá: ama reménynek, hogy valaki egy ilyen Cég új társának adhat életet, okvetlenül a legnagyratörőbb és legdicsőbb becsvágyat kell ébresztenie a női nem bármely képviselőjében, még ha különben nem is volna nagyratörő természetű. Továbbá, hogy mikor Dombeyné asszony megkötötte a házasságnak nevezett társadalmi szerződést – amely majdnem nélkülözhetetlen kelléke az előkelő és módos helyzetnek, még ha az ember a családi cég megújítását figyelmen kívül hagyja is –, nyilván láthatta előnyeit. Hogy Dombeyné asszony ezekről az előnyökről napról napra gyakorlati úton győződhetett meg. Hogy Dombeyné asszony ott ült mindig az asztalfőn, és vérbeli úrihölgyhöz illően és előkelően képviselte a Cég tekintélyét. Hogy Dombeyné asszonynak boldognak kellett lennie. Hogy más nem is lehetett.
Legfeljebb egy dolog hibázhatott a boldogságához. Valóban. Ezt még beismerte volna. Egyetlenegy. Igaz viszont, hogy ez aztán nagy hiba. Bár tíz éve voltak házasok, mégis eddig a napig, hogy most Dombey ott ült az ágy mellett, az öblös karosszékben, nehéz aranyláncát csörgetve, frigyükből nem származott utód.
Mármint említésre méltó utód. Mert hiszen volt egy leányuk, vagy hat évvel ezelőtt született, s éppen most, észrevétlenül belopózván a szobába, félénken kuporgott egy sarokban, ahonnan anyja arcát jól láthatta. De hát mire taksálhatott egy lányt a Dombey és Fia! A Cég nevének és tekintélyének tőkéjében az ilyen gyermek nem más, mint lyukas garas, melyet nem lehet „befektetni”; fekete bárány. Semmi több.”

A DOMBEY ÉS FIA REGÉNY LETÖLTÉSE

Kategóriák