Menu

Haász Irén: Napfényes Pemberley

napfenyes-pemberley

A szerzőnő Jane Austen Büszkeség és balítélet regénye folytatásaként írta a művet.

Tartalom

BÁLOK KÖNYVE
ANNE KÖNYVE
MARIA KÖNYVE
JEGYESEK KÖNYVE

Részlet a könyvből:

BÁLOK KÖNYVE

Köztudomású dolog, hogy a szerelem hamar elszáll, ám helyét a hétköznapokban – jó esetben – szeretetteljes meghittség váltja fel. Bár sokan esküdöznek, hogy szerelmük sohasem múlik, fogadjuk el mégis az előbbi állítást. Nem rosszabb az semmivel sem, különösen, ha igyekeznek ezt a meghittséget egy életen át megőrizni.

Az erkölcsi felfogás György király Angliájában, s a régensség alatt sem tűrhette, hogy fiatal nők előbb ismerjék meg alaposan férjük jellemét, gondolkodását, mielőtt hozzámennének. Arisztokratáknak, nemeseknek, uralkodóknak, a társadalmak vezető embereinek elnézték, sőt támogatták kicsapongásaikat, perverzitásaikat a legrégebbi koroktól kezdve; gyereklányokat adtak-vettek, kényszerítettek házasságba vagy szégyenteljes kapcsolatba, de a tizenkilencedik század elején is tilos, illetlen volt idegen, sőt ismerős férfiakkal is szóba állni, idősebb rokon vagy gardedám felügyelete nélkül. Nem csoda hát, hogy a házasságok kezdete két, egymásnak szinte teljesen ismeretlen ember együttélésének kezdetét jelentette. A nőkbe már gyermekkortól belevert férfiúi felsőbbrendűség szemlélete, és a katolikus egyház merev elzárkózása a válás lehetőségétől mégis összetartotta habarcsnál is erősebben a család, a házasság intézményét egymástól gyökeresen eltérő jellemű, korú, felfogású házasfelek esetén is.

Ilyen körülmények között kezdte meg közös életét Elizabeth Bennett és Mr. Darcy is Pemberleyben. Bár szerelmük lankadatlan égett, mégis tudatában voltak a ténynek, hogy a romantikus regények befejeződnek ugyan az esküvővel, ám a való életben ez csak az első lépés. A házasfeleknek még igen sok erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy a közös élet valóban szeretetteljes, meghitt és harmonikus legyen.

Ezért, miután rövid jegyességet követően lezajlott a nagyszabású esküvő, melyet Jane-nel és Mr. Bingleyvel közösen tartottak Netherfieldben – s amely hosszú időre bőséges beszédtémát adott a környékbeli nemességnek előkelőségével, szervezettségével és pompájával, valamint Mrs. Bennettnek, hogy lányairól és vejeiről áradozzon – a két pár hozzálátott, hogy igazán megismerje egymást, és berendezkedjen a mindennapokra.”

LETÖLTÉS/ONLINE OLVASÁS