Menu

Karácsony Benő: Utazás ​a szürke folyón

AZ UTAZÁS A SZÜRKE FOLYÓN KÖNYV LETÖLTÉSE

A történet hőse Sebestyén Károly kisvárosi gyógyszerész, talpig becsületes, tiszta szándékú ember és ezért ilyennek vél másokat is.

Hiszékenységéből eredő megpróbáltatásai csak lassan ébresztik rá a valóságra: önző és igazságtalan körülötte a világ. Keserű tapasztalatai, csalódásai után sem mond le nemes szándékáról. Továbbra is azt vallja, az embereket felemelni és megváltani csak a jóság, a szeretet, a becsület magasztos eszméivel lehet.

„A teremben aludtak már a betegek, csak Sebestyén gyógyszerész figyelte még nyitott szemmel a kívülről beszűrődő tompa hangokat. A kongó folyosó alaktalan morajából két furcsa szó ütötte meg a fülét: mintha valaki azt mondta volna: „telzü odaik”. Várt még egy darabig, fülelt, aztán szabadon mozgó jobb kezével lenyomta füle mellett a párnát, és oldalra fordította a fejét, mert több ízben volt már az az érzése, hogy jobb fülével jobban hall. Hallgatózott.

A folyosóról most az ápolónő nemezpapucsának puha csosszanását hallotta. Az egyik beteg morgott álmában, egy másik keservesen vinnyogott, mint egy macska, amely lelépett farkát fájlalta. Az utca felől gépkocsik kurta tülkölése hallatszott. A nyitott felső ablakokon Párizs rügyező fáinak zöld és halk szaga lopózott be a terembe.

Ahogy oldalra hajtotta a fejét, a különös szavak hangfoszlányaira vadászva, tekintete a félhomályban ráesett kinyújtott bal karjára, amelyet mereven és parancsolóan tartott a friss gipszkötés. A fehér gipszkar úgy világított a derengő teremben, mint egy táncosnő kitárt karja, amelyet valahonnan fényszóró világít meg.
Túl a gipszen, jókora messzeségben ott voltak az ujjai, mint összezsugorodott idegen testrészek számkivetésben, kitaszítva a takaró alól, eltávolítva a test családi köréből.”

AZ UTAZÁS A SZÜRKE FOLYÓN KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák