Menu

Örkény István: Válogatott ​kisregények

A VÁLOGATOTT KISREGÉNYEK KÖNYV LETÖLTÉSE

A kötetben a szerző három legismertebb kisregénye található: a Macskajáték, a Tóték és a Rózsakiállítás.

Macskajáték: A történet főhőse özvegy Orbán Béláné, s a darab valójában az ő véget nem érő vitája, szájaskodó, alakoskodó, még a hazugságtól sem visszariadó pörlekedése mindenkivel, aki körülveszi. Körömszakadtáig harcol, hogy zűrzavaros, értelmetlen és reménytelen szerelmét ráerőszakolja a világra.

Tóték: A harctéren megbolondult őrnagy a kedvesen ostoba vidéki tűzoltó család mindennapjait dúlja fel. A történetben az őrnagyon kívül megismerhetjük a bumfordi tűzoltó papát, a naivul magakellető leányt, s a kispolgáriság valósághű képviselőjét, Tótnét, s a mindennapi jóság, komikus-szerencsétlen képviselőjét, a rossz híreket közlő harctéri leveleket rendszeresen elsikkasztó postást is.

Rózsakiállítás: Három haldokló ember utolsó napjainak filmezéséről szól a történet. „Nem történik velük semmi más, mint mindannyiunkkal, ha majd üt az óránk, de ami történik, ővelük másképpen történik; erről a másról szól a kisregény.”

Részlet a könyvből:

„Tót lehorgasztotta a fejét. Azt mondta, őt három dolog bántja.

A pap biztatta, hogy ne hallgasson el semmit.

Tót azt mondta, őt mindenekelőtt az bántja, hogy a sisakját (ha erősen süt a nap) a homlokába húzva kell viselnie, mert így kívánja a kedves vendég.

Mi a második, kérdezte a pap.

Az, hogy este, amikor sétálni ment Varró őrnaggyal, át kellett ugrálnia a Gizi Gézáné háza előtt álló transzformátor árnyékát.

– Ez olyan borzasztó? – kérdezte a pap, de azért biztatta, hogy mondja el a harmadik panaszát is.

A harmadik panasza az, mondta Tót, hogy kénytelen a vendég zseblámpáját a szájába venni, nehogy dobozolás közben elásítsa magát.

A plébános érdeklődött, nagyon nagy-e az őrnagy zseblámpája.

Tót kénytelen volt bevallani, hogy a lámpa legföljebb akkora, mint egy tyúktojás.
Le kell-e nyelnie a lámpát, tudakolta a pap.

Azt neki nem is szabad lenyelnie, ismerte be Tót. Épp csak szopogatnia szabad, mint a savanyú cukrot.”

A VÁLOGATOTT KISREGÉNYEK KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák