Menu

Sütő András: Anyám ​könnyű álmot ígér

AZ ANYÁM KÖNNYŰ ÁLMOT ÍGÉR CSALÁDREGÉNY ONLINE OLVASÁSA

A könyv keretét a Mezőség egyik falujában, Pusztakamaráson, a szerző szüleinek otthonában készült feljegyzések adják, s ezekből a feljegyzésekből megismerhetjük, hogyan változtak az ötvenes és hatvanas évek társadalmi és emberi értékei.

Részlet a könyvből:

„Mindig szomorkás, melegszívű tanító nénink kezében megszólalt a csengő, s mi tülekedve és egymást tapodva buktunk be az iskolaterembe. Azután, hogy kifújtuk magunkból a helytelenkedés mozdonygőzeit, a tanító néni tekintetének pórázán csendben figyeltünk a tudományokra. Rendszerint ekkor érkezett megkésve, kifulladva, félrecsúszott kendővel s remegő csikó-keblével, amely – mintegy külön személyként, homályos kísértéseket plántálva – úgyszólván mindennapi verések, térdepeltetések, tenyerelések okozója volt. Erzsi két esztendővel idősebb volt a leánytársainál: fejlettebb mivoltában afféle paradicsommadár a szürke csibék között. Akkori bekovászolt állapotunkban óránként alázott meg valahányunkat, kamasz legénykéket, ugyanis a puszta látványa, de kiváltképp fogós játékban az érintése, ölelése valósággal ördögökké csúfított bennünket. Fertelmes nyugtalanság ficánkolt bennünk: olyannyira, hogy a jelenlétében az emberi beszéd is értelmét veszítette: nyerítettünk, és kosok módjára rohantunk fejjel egyik a másiknak. Vészes állapotunkra jellemző volt, hogy mikor egy napon a tanító néni felszólított bennünket: álljon elé, akinek kinőtt már a szarva, D. Jóska, példaképünk és vezérünk Erzsi mindennapi megkergetésében, kilépett a sorból, hogy ő valóban úgy érzi, miszerint dudorodik a homloka.
– Miért késtél megint, Erzsi?
– Megkerültem a csordát. Félek a bikától.
Reggelente szántásokon, zabvetéseken, kukoricásokon, árkon-bokron átal kilométereket szaladt a bikától való féltében. Májusi napokon a szoknyája derékig facsaró harmat volt, őszi esőben nyakig sáros, de – ha késett is, sohasem hiányzott az iskolából. Ahonnan viszont tanítás végeztével D. Jóska és társai elől menekült haza a tanyára ugyanoly kétségbeesetten.”

AZ ANYÁM KÖNNYŰ ÁLMOT ÍGÉR CSALÁDREGÉNY ONLINE OLVASÁSA

Kategóriák