Menu

Emanuel Swedenborg: Menny ​és Pokol (Hangoskönyv)

A szerzővel 1745-ben, Londonban történt élete döntő eseménye: megjelent előtte Isten küldötte, és feladatként rótta rá az egyház megújítását. Megengedtetett számára az átjárás a túlvilágra. A Biblia és a héber nyelv elmélyült tanulmányozása után tette közzé több kötetes szentírás-magyarázatait és hihetetlennek tűnő beszámolóit a halál utáni létről. Bár mű elsősorban a túlvilágról szól, mégis egy cselekvő, szeretettel teljes e világi élet lehetőségét tárja elénk. Vallja: a szeretetből vagy önzésből fakadó tetteinkkel építjük magunkban a mennyet, illetve a poklot.

Részlet a hangoskönyvből:

„A pokoli tűz, vagy a pokoli szeretet ugyanabból a forrásból ered, amelyből a mennyei tűz, vagy a mennyei szeretet ered, vagyis a menny napjából, vagy az Úrból, de azok által lesz pokolivá, akik azt felveszik, mert a szellemi világból eredő minden befolyás éppen úgy, mint a világ napjának melegsége és világossága a felvétel, vagy az alakok szerint változik, amelyekbe az befolyik. Az ebből eredő melegség és világosság a faültetvényekbe és virágágyakba befolyó melegség a tenyészést eszközli, kellemes és kedves illatot csalogat elő. Ugyanez a melegség ellenben, ha ürülékekbe és dögletes dolgokba folyik be, rothadást idéz elő és utálatos szagot és bűzt gerjeszt. Ugyanabból a napból eredő világosság az egyik tárgyban szép és kedves színeket hoz léptre, a másikban nem szépeket és kedvteleneket. Hasonlóképpen a mennyei nap melegsége és világossága is, amely a szeretet.”

A MENNY ÉS POKOL HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák