Menu

Moldova György: Titkos ​záradék

A „TITKOS ZÁRADÉK” REGÉNY ONLINE OLVASÁSA

Hitler Adolf, Vezér és Kancellár 1970-ben Magyarországon járt. Lehet, hogy huszonöt év múlva újra felkeres bennünket.

Hogyan?… Nem hiszik? Kételkednek? Vagy arra gondolnak, hogy nyomdász barátunk badarságokat szedett, netán a Kiadó hazudik? Ha nekünk nem hisznek, hallgasság meg az írót. Ő mindig igazat mond. Tanúsíthatja,hogy a Führer mint IBUSZ-vendég részt vett egy pompás Betyártúrán, és a figyelmes idegenforgalmi szervünk a jeles turistát nem Piroschkával ajándékozta meg, hanem Barna Éva tolmácsnővel.

„Hitler leült, és a tenyerébe támasztotta állát:
– Ha baj van, akkor inkább velem van baj – Smideliusra nézett. – Úgy fordulok magához, mint orvosomhoz, fegyvertársamhoz és barátomhoz, a legőszintébb véleményét kérem: testileg alkalmas vagyok én arra, hogy házasságra lépjek egy ifjú nővel?
– Nem először teszi fel nekem ezt a kérdést, mein Führer, és bár több mint huszonöt év telt el az utolsó alkalom óta, most is csak azt válaszolhatom: semmiféle olyan okot nem látok, mely katasztrófával fenyegethetné az ön tervezett házasságát.
– Nem vagyok túl idős?
– Ön csak az anyakönyv szerint nyolcvanegy éves, biológiailag csak ötvenhat, sőt, talán még kevesebbnek tekinthető, mert a hosszú pihenés felfrissítette az életerejét, úgyszólván férfikora delén áll.
– Ezt értem, de maga tudja, Smidelius, hogy én pontosan mire gondolok!
– Hát igen, az kétségtelen tény, hogy ön csak egy herével rendelkezik, a másik heréjét a legszorgosabb vizsgálataink ellenére sem találtuk meg sem az ivarvezetékben, sem a hasüregben, de ez nem befolyásolja az ön férfiúi képességeit, az kiderült már az első házassága során is.
– Ez megnyugtató, professzor, de csak félig felelt a kérdésemre. Vajon idegileg és érzelmileg is teljes értékű partner leszek-e? Számításba kell vennünk, hogy Éva nem tartozik a német néptörzs kötelékébe, nem ismerjük vérségi tényezőit. Mit tud a magyarok érzelmi vagy, mondjuk ki nyíltan, nemi életéről?
– A magyar férfiak nemi életét két nagy területre kell felosztani: a házasságon belüli és a házasságon kívüli kapcsolatokra. Az átlagos magyar férfi a házasságon kívüli kapcsolatban szenvedélyes, potenciájában szinte kimeríthetetlen, magatartásában lovagias, bőkezű. Ezért terjedt el a magyar férfiak szenvedélyességének híre az egész világon, sokan olyan lámpához hasonlítják, mely még leoltva is világít. Nem fogja sértésnek venni, mein Führer, ha megkockáztatom azt a feltevést, hogy ön nem vágyik erre a romantikus, de fárasztó szerepre.
– Engem most elsősorban a házastársi kapcsolat érdekel, az is elsősorban Éva társadalmi köreiben.
– Az értelmiség nemi élete házasságon belül meglehetősen rendszertelen, főleg nagyobb ivászatok, veszekedések után, külföldi kirándulások során kerül rá sor, egyébként hónapok is elmúlnak úgy, hogy a házasfelek nem érintik egymást.”

A „TITKOS ZÁRADÉK” REGÉNY ONLINE OLVASÁSA

Kategóriák