Menu

Bret Harte: Idill ​a Vörös Szurdokban

Bret Harte teremtette meg a „cowboyregény” műfaját.

A szerző elbeszélései élénk színekkel ábrázolják a múlt század Amerikáját; az „aranyláz” megszállottjai, hamiskártyások, újgazdagok és szende kisvárosi tanítónők, a „Vadnyugat” megannyi színes figurája népesíti be a novellák világát.

„A Ricsaj Tábor mint a megbolygatott méhkas. Holmi csetepaté okán nem támadt volna ekkora sürgés-forgás, hiszen 1850-ben már túlontúl megszokott volt ahhoz, hogy az egész települést megmozgassa. Nemcsak a vízmosások és csatornák néptelenedtek el, de még a kocsma törzsvendégei is asztalra dobták a kártyát, pedig ők – ne feledjük – szemrebbenés nélkül folytatták a játszmát azon a napon is, amikor a söntésben a pult fölött Francia Pete és Kanaka Joe agyonlőtte egymást. A tisztás legszélén, egy durván összeábdált kunyhó előtt gyülekezett az egész tábor. Fojtott hangon diskuráltak, s közben újra meg újra egy női nevet emlegettek. Ezt a nevet – Csiroki Sal nevét – jól ismerték a tábor lakói.

Talán minél kevesebbet szólunk róla, annál jobban tesszük. Mocskos szájú és – uram bocsá’ – igen-igen bűnös nőszemély volt. De az idő tájt rajta kívül nem akadt egyetlen fehércseléd sem a Ricsaj Táborban, s így híján volt minden asszonyi oltalomnak. Romlott, elvetemült, javíthatatlan teremtés volt, ám olyan kereszt nyomta a vállát, melyet akkor is nehéz lett volna elviselnie, ha más nők együttérzése könnyít a terhén – hát még így, ilyen szörnyen magára hagyatva. A legnagyobb átok ez volt rajta: a magány, ezért kellett félrelépéséért olyan iszonyatosan bűnhődnie. Talán vétke levezekléséhez tartozott az is, hogy most, amikor annyira rászorult volna az asszonyi tapintatra, gyengédségre és pártfogásra, csak a tábor férfi lakóinak gúnyos tekintetével találkozott. És én mégis azt hiszem, hogy voltak, akiknek elszorult a szívük szenvedései láttán.
Sandy Tipton például úgy vélekedett, hogy „ugyancsak rájár a rúd szegény Salre”, s miközben a nő sorsán elmélkedett, egy pillanatra el is feledkezett ama prózai tényről, hogy egy ász és két adu van még a tarsolyában.”

AZ IDILL A VÖRÖS SZURDOKBAN NOVELLÁSKÖTET LETÖLTÉSE

Kategóriák