Menu

Margaret Mitchell: Elfújta ​a szél

AZ ELFÚJTA A SZÉL REGÉNY LETÖLTÉSE

A szép Scarlett O’Hara viharos szerelmeiről és örök szenvedélyéről, a családi birtokról szóló regény lebilincselő olvasmány.

Scarlett ​O’Hara, Észak-Georgia ünnepelt szépsége tizenhat esztendős, amikor a regény első lapjain találkozunk vele – és huszonnyolc, amikor elbúcsúzunk tőle. A közben eltelt tizenkét esztendő nem csak Scarlett életében sorsformáló időszak: átalakul szűkebb környezete, de tágabb pátriája, az amerikai Dél is. Ugyanis közben lezajlik az amerikai polgárháború, Észak és Dél harca, amely mindkét félnek mérhetetlen szenvedést okoz.

Részlet a könyvből:

„A férfi egy pillanatig küszködött magával, tétovázott, vajon nem lenne-e végeredményben egyszerűbb egy kegyes hazugság, mint az igazság. Aztán vállat vont.
– Scarlett, nekem sohasem volt türelmem ahhoz, hogy összeszedjem a törött darabokat, összerakosgassam és ragasszam őket, és azt mondjam, hogy a ragasztott éppen olyan jó, mint az ép volt. Ami eltört, eltört, és én szívesebben emlékezem vissza, milyen volt fénykorában, mint hogy egész életemben nézzem az összeragasztott, törött részeket. Talán ha fiatalabb lennék … –? Nagyot sóhajtott. – De túl öreg vagyok ahhoz, hogy hinni tudjak olyan szentimentális fogalmakban, mint a tiszta lélek, és túl öreg ahhoz, hogy az egészet elölről kezdjem. Túl öreg vagyok ahhoz, hogy vállaljam az örök hazudozás terhét, ami együtt jár azzal, hogy az ember kiábrándult, de udvarias. Nem tudnék
veled élni és hazudni neked, de legkevésbé tudnék hazudni önmagamnak. Látod, még most sem tudok hazudni. Szeretném, ha még tudnék törődni azzal, mit csinálsz, hová mégy, de nem tudok.
Szusszant egyet, aztán könnyedén, de csendesen mondta:
– Édesem, a fene megevett mindent.
Scarlett némán figyelte, hogy a férfi felmegy az emeletre, és érezte, hogy fuldoklik a torkát fojtogató fájdalomtól. Ahogyan Rhett lépteinek nesze elhalt az emeleti folyosón, ezzel együtt meghalt minden, ami eddig számított.”

Kategóriák