Menu

William Shakespeare: Julius ​Caesar

Amikor Caesar Rómába a csatákból gyakorlatilag diktátorként tér vissza, Brutus és köztársaságpárti barátai elhatározzák, hogy ambícióit meg kell törni, ami alatt Róma egyértelműen csak egyet érthet: a kiváló hadvezért meg kell gyilkolni.

Alighogy elkövették a bűnt, az idealista összeesküvőknek egy új politikai erővel kell szembenézniük: Marcus Antoniusszal és Caesar unokaöccsével, Octavianusszal. Amikor a két hadsereg farkasszemet néz Philippinél, felmerül a kérdés: megbosszulják-e Caesar halálát?

Részlet a könyvből:

„Örülni? mért? mi zsákmányt hoz haza?
Vagy mely adózók jönnek, szekerét
Rablánczaikban ékesíteni?
Ti fák, szirtek! gonoszbak mindazoknál!
Oh rög szivek, Rómának vad fiai,
Nem ismerétek Pompejust? mi sokszor
Mászkáltatok fel falra, várfokokra,
Ablak- s toronyra, sőt kéménytetőkre
Emőitekkel és ott ültetek
Regtől napestig békén várakozva,
Láthatni nagy Pompejus menetét
Rómának utczáin? s ha szekere
Csak feltünék is, nem kezdétek-e
Köz zendüléssel oly örömkiáltást,
Hogy pandalainak viszhangzásira,
Miket ujjongástok ébresztett fel ott,
Megrekesztett ágyában Tiberis?
S ti most még ünnepeltek, és ti most
Virágot szórtok annak útain,
Ki diadalmat ül Pompejusvér fölött?
El innen! tüstént menjetek haza.
Az istenekhez térden esdjetek,
Hogy a villámot feltartsák, minek
Lecsapni kell e háladatlanságra.”

A JULIUS CAESAR KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák