Menu

Bíró Dániel – Réti Péter: Zóhár, ​a ragyogás könyve

zohar-a-ragyogas-konyveA könyv a Kabbala széles körben legfontosabbnak tartott írásműve, az időszámítás szerinti 2. században, Rabbi Simon bár Jocháj és tanítványai által íródott. A Zóhár leírja mindazt, amit a természettel egyensúlyba került ember megél. Továbbá, leírást találunk benne az összes jövőbeni helyzetről, amin az emberiség az ego végső kijavítását bezárólag végig kell, hogy menjen.

Tartalom:

Hasonlat a rózsáról
A tóra szavának teremtő ereje
A tóra mint i-tennév, mint szabadság, mint jobb oldal – korah vétke
Az alanti és a fenti tóra
A tóra és az ember megteremtése – a tóra rejtve van
A tóra a szeretetben megmutatkozik
A tóra köntöse és a tóra lényege
A közösről és az egyesről
A kettős bölcsesség
Az énről, a szabadságról és a tóráról
A fény, mely az ösformából ered – a közvetítő lény
Az elrejtett ősfény a szövetség sátra salamon és hiram – a titkok felfedésének idői
Bűnös módon különbséget támasztanak a fentiben
Ami félelmes és ami tökéletes – atya és fiú
A jámborok oltalma – a kétféle szikla
A szövetség sátorának értelméről – az alapkő és ami körülveszi
A világ pillérei – az élet fája és a tudás fája
Az i-teni tíz szefira és az angyalok tíz rendjének alakja és alaktalansága
Az ítélet útjai és a szeretet útjai
A világ alanya és tárgya
A két ellentétes szféra
Az i-ten-szem
Kommentár a tizenkilencedik zsoltárhoz
Hasonlat a dióról
A nap és a hold
Kétféle égi küldött
A világ pillérei – az angyalok dicsérő énekei éjszaka s izráel dicsérő énekei nappal
A fönti és alanti énekek
Jel a reggeli égen – a három dicsérő ének
A trónlátomás magyarázata – az ősszínek szivárványa
Az élet mérlege
A teremtés napjai és az ősatyák
Fény és sötétség, nappal és éjszaka

A ZÓHÁR, A RAGYOGÁS KÖNYVE CÍMŰ KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák