Menu

Waldmann Tibor: Sára, Hágár és Mária fiai avagy História Tyrustól Auschwitzig

A mű egy család országokon, földrészeken keresztül való vándorlásának története az 1100-as évektől 1944-ig.

A család útkeresése közben egészen rendkívüli kalandokba keveredik, részesévé válik több történelmi eseménynek. Anglia, Palesztina, Németország, az Oszmán Birodalom, Magyar Királyság tájain megtelepedve a család többször is vallást cserél. A kereszténység és iszlám, valamint az ateizmus felé tett kitérők után mindig visszatér az ősi hithez, a judaizmushoz.

A történet egy valós, dokumentumokkal alátámasztható és egy kitalált családtörténet izgalmas szövedéke.

„Tyrus utcái kihaltak voltak. Esteledett. Az augusztusi forróságtól elgyötört emberek már egy órája az otthonaikban kerestek menedéket a tikkasztó hőség elől. Az utazók sietve léptek be a városba, nyugtalanul kapkodták fejüket, szállást kerestek a következő estére, mert látták, hogy az égbolt haragos színt ölt magára. A kutyák éledezni kezdtek az elszürkülő ég alatt, és egyre hangosabban csaholtak, megérezvén a beköszöntő esős időt. Senki nem vette észre az asszonyokat, akik a város nyugati fala alatt egy árokból kinőtt sűrű bokor mélyén rejtőztek el.
Hárman voltak. Az egyikük az árokban feküdt, a másik pedig eléje térdelt és rongyokat vett elő. A harmadik a fekvő asszony fejét tartotta karjaiban és egy kendőt szorított a szájához.
A vihar kegyetlenül csapott le a városra. Igaza lett a legidősebb aszszonynak, aki megjósolta, hogy az idő megváltozásával a régen várt szülés be fog indulni. A zuhogó esőben vajúdta világra magzatát az ismeretlen asszony,
és ez az eső mosta tisztára a gyermek testét is.
Miután a gyermek felsírt, a legidősebb asszony megtörölte, majd vér és sár keverékével egy alef-jelet festett annak hasára, és a gyermekkel egy kosárban elrohant a keleti kapuhoz.

Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet.
Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
És ezt mondják a Sion felől:
Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.
Az Úr beírván, feljegyzi a népet:
ez ott született! Szela.
És tánczolva énekelik:
minden forrásaim te benned vannak.*
* Zsolt 87 4-7

Míg a harmadik asszony visszatért, a másik kettő elindult arra, ahonnan korábban jöttek. Időben indultak, mert az árokban a falak mögül kizúduló esővíz a síkság felé rohant, magával rántva mindent, ami az útjába került. A folyam a tajtékján a véres rongyokat megmutatta a hallgatag Tyrusnak is, de senki nem látta, hogy mit sodor a víz…”

A SÁRA, HÁGÁR ÉS MÁRIA FIAI TÖRTÉNELMI REGÉNY LETÖLTÉSE

Kategóriák