Menu

Tábori Kornél – Arthur Conan Doyle: A rejtelmes ifjú – Érdekes történetek az ifjúság számára

tabori-kornel-conan-doyle-a-rejtelmes-ifju-erdekes-tortenetekA kötet első részében Tábori Kornél írásai, míg a második részben Arthur Conan Doyle két írása olvasható.

A kötet második részében található két elbeszélés diáktörténet. A főszereplő bennük Sherlock Holmes, egy páratlanul ügyes magándetektív, aki mindig az igazságot szolgálja és sokszor veszedelmes kalandok közepette óriási fortéllyal és szívóssággal derít világosságot a legtitokzatosabb bűnügyekre is. Jelszava az, hogy a tisztességnek győznie kell és folyton ezt tartván szem előtt, tömérdek bajba került emberen is segít. Aztán szerényen félrevonul.

Részlet a könyvből:

„Ragyogó, csillagos éjszaka borult az óceánra.

Szélcsend volt.

A megmérhetetlen tenger-sivatagot egyetlen hullámcsapás sem zavarta meg nyugalmában; csak itt-ott gyürüztek a felületén hosszúra nyúló zajtalan vizfodrok s a hold ezüstös sugarai meg-megrezegtek bennük.

Messze-messze minden parttól félig elmerült hajó úszott; apró játékszere a haboknak. Nem kormányozta senki, cél nélkül haladt az áradat irányában.

Az eleje a hajóroncsnak, egészen a középső árbocig a viz alá merült, hátulsó része ellenben magasan kiemelkedett a tengerből; ugy, hogy még alsó bordáit is meg lehetett látni. Az angyalok-tartotta cimeren aranyos betükkel ez a név ragyogott:

«Grant

A fedélzet, ameddig a viz el nem boritotta, sivár látni valót nyujtott. Hordók, ládák, árucsomagok tarka összevisszaságban hevertek a kötelek, vasdarabok, fatörmelékek és különböző hajórészek között. A korlátokat, a hajó orrától föl a hidig, összezuzták a hullámok. Egy csónak maradványai még ott lógtak a mellvéden, egy másik csónak pedig sértetlenül feküdt a gyapot között, amely az egyik megrepedt bálból kihullott a hajóra.

A törtfalú gépkamrából kilátszott az óriási kerék csupasz váza, amelyről a lapátok hiányoztak. A fővitorla petyhüdten, a tenger vizétől átitatva és félig oldalt dőlve csüngött le a fedélzetre, a sok kötéllel és hágcsóval egyetemben, amelyeknek bogait részben meglazitották, részben elpusztitották a hullámok.

És mind ez a sok tárgy a hajó minden mozdulatánál szanaszét gurult, egymáshoz csapódott s közben összezuzta mindazt, amit a tomboló vihar épen hagyott.

A hajó sülyedőben volt.”

A KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák