Menu

Bram Stoker: Drakula – Harker Jonathan naplója

A DRAKULA: HARKER JONATHAN NAPLÓJA KÖNYV LETÖLTÉSE

A regényben Jonathan Harker, angol ügyvéd hivatalos ügyek rendezésére érkezik az erdélyi Kárpátokba egy kastélyba.

A meghívója, a halhatatlan vérszívó gróf csapdába ejti, és kis híján meg is öli. Harker elmenekül, de Drakula utána megy Angliába. Útját rejtélyes halálesetek tarkítják. Angliában a gróf Harker menyasszonyát, Minát és annak barátnőjét, Lucyt is megkörnyékezi; Lucy a harapása következtében maga is vámpírrá lesz.

Részlet a könyvből:

„Épp indulás előtt, az öreg asszony följött a szobámba és szinte hisztérikus indulattal mondá:
— Hát igazán muszáj elmennie? Oh, ifjú uram, hát muszáj elmennie?
Oly izgatott állapotban volt, hogy még azt a kevés németet is elfelejtette, a mit tu­dott és folyton valamely idegen nyelvet vegyített a beszédébe, a melyet egyáltalán nem értettem. Csak úgy bírtam valahogy megérteni, hogy kérdéseket intéztem hozzá. Mikor megértettem vele, hogy mennem kell, még pedig haladéktalanul, és hogy fontos ügyben járok, ismét kérdezte.
— De hát tudja-e, hogy micsoda nap van ma? — Azt feleltem, hogy május negyediké. Erre a fejét rázta és igy szólt.
— Oh igen! Azt én is tudom! Hanem hát maga tudja-e, hogy ez miféle nap?
— Feleletemre, hogy nem értem őt, így folytatta:
— Ez Szent György napjának az előestéje. Hát nem tudja, hogy ma éjjel, ha elütötte az éjfélt, a világ minden gonosz lelke fölszabadul? Tudja-e, hogy hová indul és hogy mire mén vele ? Annyira kétségbeesettnek látszott, hogy vigasztalni próbáltam, de hiába. Végül térdre vetette magát és úgy könyörgött, hogy ne menjek; vagy legalább várjak egy-két napot az indulással. Mindez igen nevetségesnek látszott, hanem azért nem igen jól éreztem magamat. Hanem hát egy rám bízott dolgot kellett elvégeznem és nem engedhettem hogy ebben bármi is megakadályozzon.”

Kategóriák