Menu

Ezeregy éjszaka regéi

ezeregy-ejszaka-regeiTartalom:

A bűvös ló
A beszélő madár, az éneklő fa és az aranysárga forrás története
Az ötvös és fia
A vak Baba Abdalla története
A halász és a szellem
Aladdin és a csodalámpás
A gyermek-bíró
Sindbad hajós története
Habib története
A favágóból lett királyfi
Zein Alasznam és a szellemek királya
A három alma
A herczeg és a tündér
A borbély öccse
Abu Hasszán története
Beder herczeg története
A nagyralátó szabólegény

Részlet a könyvből:

„A bűvös ló.

Perzsiában élt egyszer egy király, a kit úgy híttak, hogy Szabur. Nagyon gazdag, nagyon jótékony uralkodó volt, a kit messze földön ismertek és szerettek. E mellett kedvelte a tudományokat is; udvarába gyüjtötte birodalmának összes tudósait és nagy érdekkel hallgatta beszélgetéseiket.

Egyszer, a perzsák tavaszi ünnepén, szintén mindenféle jeles ember gyült össze Szabur király fővárosában, Sirászban. Az egyik verset mondott, a másik zenélt vagy énekelt, a harmadik valami szép találmánynyal mulattatta a fejedelmet, a ki aztán a legokosabb és legügyesebb embereket fényesen megjutalmazta.

Mikor már az ünnep végére járt, egyszerre egy indus ember jelent meg a király szine előtt és egy pompásan felnyergelt lovat mutatott be neki. A ki azt a lovat messziről látta, elevennek tartotta volna; pedig csak fából, a legdrágább ébenfából készült. Az indus így szólt:

– Uram király! Én ugyan az utolsó vagyok azok sorában, a kik művöket neked bemutatják, de mégsem hiszem, hogy ilyen csodát, minő az enyém, már láttál valaha.

– Ne mondd! válaszolt a király; lovad ugyan nagyon szép és szakasztott olyan, mintha élne, de talán más is tud ilyet csinálni.

– Ennek a lónak az a fő virtusa, felséges uram, szólt az indus, hogy a levegőben lehet rajta nyargalni. Ha felséged parancsolja, azonnal meg is próbálhatom.

A király beleegyezett.

– No jó, így szólt; nyargalj arra a hegyre, a melyet innen látni. Három órányira van ide. A hegy tövén majd látsz egy pálmát, arról törj le egy ágat és hozd el nekem.”

LETÖLTÉS/ONLINE OLVASÁS

Kategóriák