Menu

Pósa Lajos: Játékoskönyv

jatekoskonyvA könyvben különböző játékok – Csipi Csóka, Kiolvasó -, találós mesék, tréfák és közmondások találhatóak.

Részlet a könyvből:

„Tréfák

A halastó

Mátyás király, az igazságos, híres volt arról is, hogy nagyon szerette a természetet. Hegyek, erdők, folyók, tavak, mind gyönyörködtették szemét, lelkét. Ki­rályi kertjében is volt egy halastó, amely körül hosszasan el-elsétálgatott, amikor királyi gondokban főtt a feje.

Különös formájú volt ez a halastó. Szabályos négyzet alakja volt, mintha csak léniával húzták volna mind a négy partját. És a tó mindegyik sarkában hatalmas, ezüstlevelű nyárfa emelte a magasba lombkoronáját.

E tó körül sétálgatott a nagy király sok, sok nyári alkonyaton. Szerette a tó hűs vizét, a tóban úszkáló gyönyörű halakat, szerette elhallgatni a nyárfa ezüstös leveleinek susogását, amint az esti szellő meg-megrezegtette és szerette magát a sétát is a tó körül.

Egy balatoni halászmester is hírét hallotta a nagy király szép halastavának és örömet akart szerezni a királynak. Ami legszebb, legnagyobb balatoni halat csak fogni tudott, azt mind elküldte, hatalmas vizes dé­zsákban, a királyi udvarba.

Meg is örült Mátyás a ritka ajándéknak. Félszáznál is több pompás balatoni hal úszkálhat most már a halastavában. Azaz csak — úszkálhatna . Mert ennyi nagy halnak szűk most már ez a halastó. Legalább is kétszer ekkora halastó kell azoknak.

Elő is hívatta tüstént a fő-fő építészmesterét.

— Meg kell nagyítani ezt a tavat! — mondta a nagy király.

— Lehet, felséges uram.

— De kétszer akkorára , mint amilyen most.

— Azt is lehet, királyom.

A király most a nyárfákra mutatott:

— Csakhogy én annyira szeretem ezt a négy nyárfát, hogy nem engedem egyiket sem kivágatni.

— Nem is vágatjuk ki , királyom.

— De még átültetni sem engedem ám!

— Nem is fogjuk átültetni, királyom.

Elgondolkozott a király:

— Igen ám, de a tónak ezután is szabályos négyzet alakúnak kell maradnia! Meg tudod-e így is nagyítani ?

A fő-fő építészmester mélyen meghajolt a király előtt:

— Igen, uram, királyom, így is meg tudom nagyítani, még pedig éppen a kétszeresére.

Csodálkozva nézett r á a nagy király:

— Hát hogyan csinálod meg ezt?

— Csak bízzon meg felséges királyom vele, meg is csinálom. Ha parancsolja, holnap reggelre meg is leszünk vele. És a tó kétszer akkora lesz, mint most, négyzet alakú lesz, mint most és a négy nyárfa is ott fog állani, ahol most. . . .

Egész éjjel száz meg száz munkás ásott, dolgozott a halastó körül és reggelre kelve a király még egyszer akkora tavat talált a kertjében a négy nyárfa kö­zött. E z is négyzet alakú volt, csakhogy a négyzet négy sarka más irányban állott.

Vígan úszkált a nagy halastóban a sok balatoni hal és a király örömmel nézte el az új, nagyobb halastavát. És jutalmul annyi arannyal ajándékozta meg a fő-fő építőmesterét, ahán y hal a tóban úszkált. Pedig kerek szám száz hal is volt ám ebben a tóban.”

A JÁTÉKOSKÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák