Menu

Darvas Szilárd: A ​csodálatos papagáj

A csodálatos papagáj természetének megfelelően, eltanulta az emberi beszédet, mégpedig jelen esetben az írók modorát.

Mindegyikhez besurrant és kileste műhelytitkaikat, aztán berepült a szerzőhöz és ott lényének megfelelően elfecsegte, amit tudott. A szerző nem csinált egyebet, csak lejegyezte a papagáj szavait, amiből egy sor remek karikatúra kerekedett ki.

„Mindenekelőtt elmesélem, hogy jutottam a csodálatos papagájhoz.
Foglalkozásom szerint szabó vagyok és Romulus Jázonnak hívnak, ami elismerem, furcsa név, de sem a nevemet, sem a szakmámat nem én választottam.
Nevemet részben örököltem, részben apámtól kaptam, aki egyrészt ateista hajlamait tombolta ki a naptárban nem szereplő Jázon névvel, másrészt megspórolta a későbbi névnapi ajándékokat.
Szakmámhoz úgy jutottam, hogy magasabb iskoláim befejeztével, a hatodik elemi elvégzése után egy szabó költözött a mellettünk levő lakásba. Ő lévén a legközelebbi ipar, nála kötöttem ki, miután apám néhány pofonnal átsegített a pályaválasztás nehézségein.
Ezeket mind ilyen részletesen el kellett mesélnem, hogy meg- értsék, mily módon jutottam a csodálatos papagájhoz.
Különben önálló vagyok és a külső Reterát-utcában van szerény kis műhelyem, ahol negyven éve dolgozgatom, s mondhatom, sok mindent megéltem már és sok mindenen keresztülmentem, meg is nősültem kétszer, de életem eme szenzációi mind elhomályosodnak a csodálatos papagáj mellett.
A dolog így kezdődött: egyszer egy fiatalember állított be a műhelybe azzal, hogy sürgősen varrjam meg a rajta levő nadrágot. Azóta se láttam olyan kövér lyukat és olyan sovány feneket, a farcsontja valósággal kiszögelt a nadrágból. Ez az ember, mint később kiderült, költő volt.
Őszintén bevallom, akkoriban nem nagyon érdekelt az irodalom. Az írókat aféle felesleges naplopó embereknek tartottam és ez a költő igen alkalmasnak mutatkozott arra, hogy alátámassza lesújtó véleményemet. Azzal kezdte, hogy sokalta a javításért járó költséget és azzal folytatta, hogy nem fizetett egy vasat se. Viszont megadta a címét, ahol – mint mondotta – a nap bármelyik szakában megtalálhatom.
Cseppet sem csodálkoztam, mikor a megadott címen nem találtam. Elhatároztam, hogy a jövőben óvatosabb leszek. Ki is függesztettem egy táblát „költőket nem szolgálunk ki” felirattal, ezt azonban később levettem, tekintettel a csodálatos papagájra.”

LETÖLTÉS

PDF     EPUB     MOBI

Kategóriák