Menu

Geréb László: Mátyás király lantosa

A REGÉNY LETÖLTÉSE PDF ÉS EPUB FORMÁTUMBAN

„János diák és mentora, Simon pap Ferrara városának egyik kanyargó, szűk utcájában álltak meg.

Az utat egy mezítlábas gyerek mutatta. Pénzt vetettek neki, leszálltak a lovakról és az állatokat a házfalon függő vaskarikához kötötték.

Keskeny, kétemeletes ház előtt álltak. Öt ablakkal nézett az utcára. Középen volt a kapuja, mögötte a lépcsőház, melyből jobbra-balra két-két szoba nyílott. Ez a híres Guarino mester háza. Hozzá jött tanulni János. Mialatt félénken megindult fölfelé a lépcsőn, óvatosan nézelődött.

Az első emeleten nyitott ajtót találtak. Zsivaj, lárma hangzott a jobboldali első szobából.

Csupa nálánál nagyobb fiút látott. Két diák valami érthetetlen nyelven kiáltozott egymásra, míg a szobában ácsorgó többi fiú úgy tapsolt és úgy üvöltött, mintha bikaviadalon lenne. János diák legnagyobb rémületére egyik fiú felkapott egy könyvet és társa fejéhez vágta. Hát így bánnak itt a könyvekkel!? A másik sem volt rest és kalamárisát hajította támadója felé. A fakupa falnak repült és fekete leve végigcsurgott a színes krétával össze-visszafirkált meszelésen. Most az egyik diák a padon át felugrott az asztalra és felülről vetette magát ellenfelére. Emberül püfölték, öklözték egymást. Simon pap, János mentora lelkes érdeklődéssel figyelte a jelenetet.

– Egészen máskép verekszenek, mint mifelénk – jegyezte meg.

Ebben a pillanatban a lépcsőház másik oldalán megnyílt az ajtó. Hatalmas termetű fiatalember rohant át a másik oldalra és úgy ordított olaszul a verekedőkre, hogy húsos képe, vastag bivalynyaka egészen belevörösödött. A lárma elnémult. A termetes fiú félkézzel felkapta az egyik verekedőt és a sarokba vágta, a másikat meg a másik sarokba lódította.”

Kategóriák