Menu

Jules Verne: Kétévi vakáció

ketevi-vakacioEgy jónevű Új-Zéland-i nevelőintézet tizenöt, vakációra készülődő növendékével a fedélzetén éjszaka elszabadul a kikötőből a „Sloughi” nevű vitorlás. A hajón e pillanatban vétkes könnyelműségből senki más nem tartózkodik.  Mire a szerencsétlenséget felfedezik, a vitorlásnak nyoma veszett.

Az álmából felébredő gyerek és kiskamasz hajóját az orkán játékszerként sodorja a messzeségbe. Kétheti orkán űzte hányódás után a megrongálódott hajó egy lakatlan szigeten ér partot. A bajban gyorsan összekovácsolódott kis közösség számot vet a ténnyel, egyelőre reményük sem lehet a hazatérésre, így hosszas tartózkodásra rendezkednek be a szigeten. Nyári vakációjuk kétévire nyúlik, miközben rengeteg – férfipróbáló kalandot élnek át.

LETÖLTÉS/ONLINE OLVASÁS

Tartalom

ELSŐ FEJEZET
A vihar – Egy leszerelt schooner – Négy fiú a Sloughi fedélzetén – Az előtörzsvitorla rongyokban – A jacht belsejében – A félig megfojtott hajóinas – Egy hullám, mely hátulról jön – Szárazföld a reggeli ködön keresztül – A sziklás zátony

MÁSODIK FEJEZET
A hullám közepette – Briant és Doniphan – A part megfigyelése – Előkészületek a menekülésre – Civakodás a csónakért – Az előárboc tetejéről – Briant merész kísérlete – A dagályár hatása

HARMADIK FEJEZET
A Chairman nevelőintézet Aucklandban – Nagyok és kicsinyek – Vakáció a tengeren – A Sloughi – A február 15-iki éjszaka – Útvesztés – Összeütközés – Vihar – Vizsgálat Aucklandban – Mi maradt hátra a schoonerből?

NEGYEDIK FEJEZET
A partvidék legelső kifürkészése – Briant és Gordon az erdőben – Sikertelen kísérletek egy barlang felfedezésére – Az ingóságok leltára – Élelmiszerek, fegyverek, ruhák, ágynemű, egyéb kellékek, szerszámok, műszerek – Az első reggeli – Az első éjszaka

ÖTÖDIK FEJEZET
Sziget, avagy szárazföld? – Kirándulás – Briant egyedül megy – A hüllők – Pingvinek csapatai – Reggeli – A hegyfok csúcsán – Három sziget a távolban – Egy kék vonal a láthatáron – Visszatérés a Sloughira

HATODIK FEJEZET
Vitatkozás – Tervezett és elhalasztott kirándulás – Rossz idő – A halászat – Az óriási fucusok – Costar és Dole egy nem nagyon gyors paripán – Előkészületek az elindulásra – Térdre borulva a Déli Kereszt előtt

HETEDIK FEJEZET
A nyírfaerdő – A parti szirtek tetején – Az erdőn keresztül – Egy gát – Az irányjelző patak – Éjjeli tanya – Az ajupa – A kékes vízcsík – Phann a szomját oltja

NYOLCADIK FEJEZET
Kémszemle a tó nyugati részén – A part mentén – Struccmadarak – Egy patak, amely a tóból folyik ki – Csendes éjszaka – A parti szirtek másik oldala – Egy töltés – Csónakroncsok – A felírás – A barlang

KILENCEDIK FEJEZET
A barlang megszemlélése – Bútorok és szerszámok – A „bólák” és a „lasszó” – A zsebóra – A csaknem olvashatatlan kézirat – A földabrosz – Hol vannak? – Visszatérés a tanyára – A folyó jobb partja – A vízmosás – Gordon jeladásai

TIZEDIK FEJEZET
Az utazás elbeszélése – A Sloughi elhagyása határozatba megy – Kirakodás és a hajó szétrombolása – Egy zivatar, amely a rombolást befejezi – A sátor alatt – Tutajépítés – Berakodás és hajóra szállás – Két éjszaka a folyón – Megérkezés a Francia-barlangba

TIZENEGYEDIK FEJEZET
Legelső berendezkedések a Francia-barlangban – Kirakodás a tutajról – Látogatás Baudoin Ferenc sírjánál – Gordon és Doniphan – A konyha tűzhelye – Négylábú és szárnyas vad – A nandu – Service tervei – A kedvezőtlen évszak beállta

TIZENKETTEDIK FEJEZET
A Francia-barlang kibővítése – Gyanús nesz – Phann eltűnése – Phann újból megjelenik – A csarnok birtokbavétele és berendezése – Rossz idő – Elnevezések – A Chaiman-sziget – A gyarmat főnöke

TIZENHARMADIK FEJEZET
A munkaprogram – A vasárnap megünneplése – Hólabdák – Doniphan és Briant – A tüzelőanyag kérdése – Kirándulás a Verem-erdőbe – Kirándulás a Sloughi-öbölbe – Fókák és pingvinek – Nyilvános executio

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
A tél utolsó vergődései – A szekér – A tavasz visszatérése – Service és a nandu – Előkészületek az expedícióra észak felé – Az odúk – A Megállj-folyó – Növény- és állatvilág – A Családi-tó vége – A homoksivatag

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Az út hazafelé – Kirándulás nyugati irányban – Trulka és Atgarrba – Teafa – A gát-patak zuhataga – Lámák – Megzavart éjszaka – Guanakok – Baxter ügyessége a lasszódobásban – Visszatérés a Francia-barlangba

TIZENHATODIK FEJEZET
Briant nyugtalankodik Jakab miatt – A baromfi-udvar elkészítése – Rókák kipusztulása – Újabb expedíció a Sloughi-öbölbe – A szekér – Fókák lemészároltatása – Karácsonyi ünnepek – Egy hurrá Briant tiszteletére.

TIZENHETEDIK FEJEZET
Előkészületek a következő télre – Briant indítványa – Briant, Jakab és Mokó elutazása – Átkelés a Családi tavon – A Keleti-folyó – Egy kis kikötő a torkolat mellett – A tenger keleten – Briant és Jakab – Visszatérés a Francia-barlangba

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
A sóstó – A falábak – A Déli-mocsarak meglátogatása – Előkészületek a télre – Különböző játékok – Doniphan és Briant – Gordon közbelépése – Nyugtalankodás a jövőt illetőleg – A június 10-iki választás

TIZENKILENCEDIK FEJEZET
A jelző árboc – Nagy hidegek – A flamingó – A legelő – Jakab ügyessége – Doniphan és Cross engedetlensége – A köd – Jakab a köd közepette – A francia-barlang ágyúja – A sötét pontok – Doniphan magatartása

HUSZADIK FEJEZET
Pihenőállomás a tó déli végén – Doniphan, Cross, Webb és Wilcox – Elválás – Az alvidék régiója – A Keleti folyó – A bal parton lefelé – Megérkezés a torkolathoz

HUSZONEGYEDIK FEJEZET
A Csalódás-öböl szemügyre vétele – A Medveszikla-kikötő – Tervek a Francia-barlangba való visszatérésre – Kémszemle a sziget északi részén – Az Északi-patak – A Bükköserdő – Borzasztó vihar – Rémes éjszaka – Hajnalköd

HUSZONKETTEDIK FEJEZET
Briant új gondolata – A kicsinyek öröme – A térkép – A félbeszakadt kísérlet – Kata – Akik a Savern hajótörését túlélték – Doniphan és társai veszélyben forognak – Briant önfeláldozása – Az egyesülés

HUSZONHARMADIK FEJEZET
A helyzet – Elővigyázati intézkedések – A megváltozott életmód – A tehénfa – Amit hasznos volna megtudni – Kata indítványa – Briant-t egy gondolat gyötri – Briant terve – Vitatkozás – Másnapra

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
Az első kísérlet – A készülék megnagyobbítása – A második kísérlet – Elhalasztás a következő napra – Briant indítványa – Jakab indítványa – A vallomás – Briant eszméje – Jel a levegőben – Mi látszik a magasból – A szél erősebbé lesz – A kaland vége

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
A Savern ladikja – Costar megbetegszik – A fecskék visszatérése – Csüggedés – A ragadozó madarak – A guanak, amelyet egy golyó ölt meg – A pipa – Hatályosabb felügyelet – Nagy vihar – Egy lövés künn – Kata kiáltása

HUSZONHATODIK FEJEZET
Kata és a vitorlamester – Evans elbeszélése – A ladik partra vetődése után – Waltson a Medveszikla kikötőjében – A sárkány – A Francia-barlang fölfedeztetése – Evans megszökése – Átkelés a folyón – Tervek – Gordon indítványa – Föld kelet felé – A Chairman-Hannover-sziget

HUSZONHETEDIK FEJEZET
A Magellán-szoros – A környéken levő területek és szigetek – Az ott létező állomások – Tervek a jövőre – Erőszak vagy csel? – Rock és Torbes – Az álhajótörést szenvedettek – Vendéglátás – Tizenegy óra és éjfél közt – Evans lövése – Kata közbelépése

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET
Forbes vallatása – A helyzet – Tervezett kémszemle – Erőbecslés – A tanya nyomai – Briant eltűnése – Doniphan a segítségére siet – Súlyos megsebesülés – Kiáltások a Francia-barlang felől – Forbes megjelenése – Moko elsüti az ágyút

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET
Ellenhatás – A csata hősei – Egy szerencsétlen ember halála – Kirándulás az erdőbe – Doniphan lábadozása – A Medve-szikla kikötőjében – A kitatarozás – Az elindulás február 6-án – A Zéland-folyón lefelé – Üdvözlet a Sloughi-öbölnek – A Chairman-sziget végső csúcsa

HARMINCADIK FEJEZET
A csatornák közt – Késedelem a kedvezőtlen szelek miatt – A tengerszoros – A Grafton nevű gőzös – Visszatérés Aucklandba – Fogadtatás Új-Zéland fővárosában – Evans és Kata – Befejezés

LETÖLTÉS/ONLINE OLVASÁS

Kategóriák