Menu

Emilio Salgari: A Kék Hegyek kincse

kek-hegyek-kincseA történet az 1860-as években a Csendes-Óceán végtelen vizein játszódik. Egy kis létszámú, kíváncsi és bátor csapat a Kék Hegyek kincse után indul Chiléből. A kincshez át kell kelni az óceánon. Útjuk során viharba kerülnek, hajótörést szenvednek Új-Kaledónia partjainál. De nem riasztja vissza őket ez az esemény attól, hogy feladják a kincskeresést. Kitartóan menetelnek tovább nyugat irányába, át a kék hegyek és emberevő népei szállásterületén keresztül. Vajon túlélik a megprobáltatásokat? Rálelnek a kincsre?

Részlet a könyvből:

“Pár perc mulva megjelent a feje, tajtékos, fehér parókával.
– Miféle csúf bestia ólálkodik itt körülöttünk! – mondta borzadva. – Az ember azt hinné, hogy valami tűvel kirakott skatulya.
– Hála Istennek! Azt hittem, hogy cápa! – sóhajtott megkönnyebbülten a kapitány.
– Kár olyan nagyon örülni – aggodalmaskodott az öreg Reton.
– Talán mást is láttál? – kérdezte a kapitány, kissé meghökkenve.
– Nem messze innen egy jókora halfélét láttam elsuhanni; kalapácshalhoz hasonlított – felelte Reton.
– Tovább! – hajtogatták türelmetlenül Emánuel és don Pedro.
Újra úszni kezdtek, de Reton csakhamar megint szitkozódva hagyta abba az úszást.
– Végezni kell evvel az unalmas bestiával – mondta dühösen; evvel megmarkolta kését és megint lebukott a víz alá.
Három-négy hullám csapott fel a feje felett, aztán valami négyszögletes állat bukott fel hömpölyögve a víz színére. Mindjárt utána feljött Reton is.
– Miféle állat ez? – kérdezte, a vízen ringó élettelen tömegre mutatva.
– Ez olyanfajta hal, ami csak édesvízben él és ez nagyon jó jel ránk nézve.
– Miért, kapitány?
– Mert azt jelenti, hogy folyó van a közelben. – Tudni kell ugyanis…..
Ijedten szakította félbe szavait.
– Vigyázz!… – kiáltotta. – Itt a cápa!
Ijedten álltak meg. Mina megmarkolta karabélyát.
– Senorita, – fordult hozzá a kapitány – tud célozni?
– Igen.
– Öntől függ most minden.
– Miért?
– Egész csapat kalapácshal van körülöttünk.
– Biztosan látta őket, kapitány? – kérdezte Pedro összerázkódva.
– Ott úsztak, négy méternyire innen.
– Mennyi volt?
– Lehetett hét-nyolc; don Pedro, jó lesz felkapaszkodni a tutajra.”

A KÉK HEGYEK KINCSE KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák