Menu

Karl May: A szerencsét hozó almásderes

szerencset-hozo-almasderesKarl May számos vidám elbeszélést is írt a német kisvárosok múlt századi világáról. Ebben a kötetben három elbeszélés olvasható, amelyek az alábbiak:

A SZERENCSÉT HOZÓ ALMÁSDERES

A TÖRZSASZTALNÁL

KÉT SZÍV, HA ELSZAKAD

„A szerencsét hozó almásderes” főszereplőjének, Hermann Miksch pénztárnok úrnak van egy eladósorban lévő szépséges leánya, Trude. A történet arról szól, hogyan ígéri oda a lánya kezét a pénztárnok az öregedő fűszeresnek egy almásderesért. Szerencsére terve meghiúsul, és a lány a fiatal, nyalka katona, Wildenbrandt párja lesz.

A „Törzsasztalnál” című írás rövid történet arról, hogy a szegény kovácslegény milyen viszontagságok árán nyeri el Engel pékmester gazdag leányának, Lenkának a kezét.

A „Két szív, ha elszakad” szintén szerelmi történet, azonban ezúttal nem happy enddel végződik.

Részlet a könyvből:

„Vidáman, magában nevetgélve lépkedett lefelé a lépcsőn a bálterembe. Kezdetben élénken és őszintén együttéreztem vele, most azonban ellenszenves lett, de nem féltékenység miatt, ó nem! Korábban fegyelmezte magát, és arról a tiszteletről sem feledkezett meg, amelyet méltán elvárhattam tőle. Drezdába érkezése óta azonban elengedte magát, és lassanként azt is látnom kellett, hogy az egykori csavargóból is jócskán maradt benne. A legjobb tehát kikerülni az útjából. Az, hogy Martha gyorsan és könnyen engedjen akaratának, ha nem is teljesen lehetetlen, de legalábbis nem valószínű. Minden tulajdonsága arra utal, hogy bizonyára hamar keresztüllát majd az amerikai fogyatékosságain és belső ürességén.

Sajnos ez a föltételezés tévesnek bizonyult. Eleddig még sohasem tapasztaltam, hogy érzelmi csalódás milyen szerencsétlen elhatározásra bírhat rá egy nőt.”

A KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák