Menu

Orczy Emma: A Vörös Pimpernel

A VÖRÖS PIMPERNEL KÖNYV LETÖLTÉSE

A ​Vörös Pimpernel egy angol arisztokrata álneve, aki a francia forradalom idején arisztokrata családokat menekít ki a guillotinnal levágott fejek vérétől vörös Párizsból.

Ki ez a férfi, és hogyan lehetséges, hogy a forradalom legelszántabb ügynökei sem képesek nyomára jutni. Leleplezésében azonban nemcsak a forradalmi hatóság érdekelt, hanem a dúsgazdag Sir Percy Blakeney ifjú felesége, a francia Marguerite is, aki bátyja életének megmentése érdekében kénytelen az ismeretlen után kutatni. Lady Blakeney, azaz Marguerite, minden francia kémnél eredményesebben nyomoz a merész angol után, de hamarosan olyan titkok birtokába kerül, melyek ismeretében már mindent másképp tenne…

Részlet a könyvből:

„Angolországban ez időtájt csakugyan nagy volt már a felháborodás a franciák eljárása ellen. Csempészek, meg jóravaló kereskedők olyan híreket hoztak a csatornán túlról, hogy azok hallatára minden becsületes angolnak felháborodott a lelke s valamennyien azt kívánták, bár csak a kezükbe kerülnének azok a gyilkosok, akik hónapok óta mészárolták Franciaország színe-javát, s akik királyukat is börtönbe vetették, kitéve a királynét és gyermekeit mindenféle megalázásnak, míg végre most már a vérét kívánta a felséges Bourbon-családnak.

Lamballe hercegnőnek, Maria Antoinette bájos, fiatal barátnőjének kivégzése borzalommal töltött el mindenkit, s annak hallatára, hogy naponként csoportostól végeznek ki olyanokat, akiknek egyetlen bűne az volt, hogy a királyhoz szítottak, vagy nagy családból valók voltak, az egész civilizált Európa úgy érezte, hogy bosszút kell állnia.

És mégis, mindemellett senki sem mert beleavatkozni a dologba. Burke már egész ékesszólását kimerítette abban, hogy az angol kormányt tiltakozásra hívja fel s rávegye, hogy ez szembeszálljon a francia forradalmi kormánnyal; Pitt ellenben a maga jellemző óvatosságával úgy érezte, hogy hazája még nincs abban a helyzetben, hogy újabb költséges és háborúba bonyolódjék. Végre is Ausztriától lehetett volna várni a kezdeményezést, Ausztriától, amelynek legszebb fejedelmi leánya trónfosztott királynévá vált Franciaországban, börtönbe vetve, bántalmazva. Fox úgy érvelt, hogy végre is egész Angliát csak nem lehet fegyverbe szólítani azért, mivel a francia nép egyik csoportja a fejébe vette, hogy gyilkolni fogja a másikat.

Kategóriák