Menu

Forró Pál: Párbaj a szerelemmel

Ilus szeretetre vágyik, pontosabban: szerelemre. És ugyanígy van ezzel Tóth Pista is.

Mert úgy van az, hogy minél mostohább valakinek a sorsa, annál inkább vágyódik a minden nyomorúságot felejtető csodaszerre, a szerelemre!

Részlet a könyvből:

„No de erről igazán nem is kell beszélni. Magyarázat nélkül is mindenki elhiszi, mennyi elfojtott vágy, ábránd bujkálhat egy kis huszonkétesztendős pesti lány szívében, aki reggeltől estig gépel a Kovács-szőrmeház igazgatói szobájában és egész évi fizetése nem tesz ki annyit, mennyiből egyetlen finom boát, vagy bundácskát vásárolhatna aközül a sok száz közül, amelyek egymásra zsúfolva lógnak az irodával szomszédos termekben. Ilus már a próbakisasszonyokat is irigyelte, mert azok mégis csak magukra rakhatják a csodás holmikat és páváskodva járkálhattak egész nap a tükör előtt, megmutogatták magukat az uraknak, akik a hölgyeket kísérgetik és ki tudja? Megtörtént már, hogy egy-egy ilyen gavallérnak megakadt a szeme valamelyik próbakisasszonyon és egy esztendő mulva az illető Manci vagy Gizi már mint vásárló mondén dáma tűnt fel a szőrmeházban. Szóval Ilusunk tele volt félelemmel. Remegett a jövőtől, a megöregedéstől, a vigasztalan szegénységtől, az ereiben furcsa láz bujkált. Ez utóbbi lehetett az oka, hogy emlékkönyve fölé ugyanazt a jelszót írta, amit Ady Endre választott egyik verskötete címéül, hogy: Szeretném, ha szeretnének!”

A PÁRBAJ A SZERELEMMEL KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák