Menu

Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása

ninive-pusztulasa

A kötetben az alábbi 14 rövidebb és hosszabb elbeszélés olvasható:

Ninive pusztulása
Dom Gil, a zöld nadrágu
Bob, az oroszlán
Finish
Nicaragua őrnagy
A szerelmes gladiátor
A szegény Király Feri
A gerolsteini nagyhercegnő
Szent Szerafin megtérése
Ostoba Ágost halála
Melancholic
Roland
Pókháló kisasszony
Liliputi történet

Részlet a könyvből:

„BOB, AZ OROSZLÁN

I.

Hárman ültek az asztalnál: a pupos, Miss Lilian, a szeliditőnő és Little John, a majom. Old Jack, a tudós kutya, a kuckóban feküdt, s félig aludt, félig bölcselkedett.

– Huszonhét garas! – szólt a pupos – az embernek éhen kell halni. Micsoda vidék! Rekedtre kiabáltam magam: „Tessék besétálni! Tessék besétálni! Miss Lilian fenevadjaival! A kutya mint számolóművész!” – és ime. Ha ez a kis betyár nem volna, fel kellene akasztanom magam. Nem eszel, Little John? Nem eszel, kis betyár?

A majom elégedetlenül morgott s Miss Lilian nem felelt.

– Minden bajnak Bob, ez a hitvány Bob az oka – folytatta a pupos.

– Nem tud semmit és nagyon sokat eszik. A paraszt egyszer megnézi s aztán vége. Mit is nézne rajta másodszor? Egyet-egyet nyujtózkodni s naphosszat ásitozni: ebből áll az egész tudománya. Egész nap alszik a bestia. Mi itt törjük magunkat; ez a kis betyár reggeltől estig vesződik, fut-fárad s mulattatja az uraságokat. Az meg döglik, zabál és melegszik. Többet eszik, mint mi mindnyájan együttvéve. És mennyi fűtő kell neki, Istenem, mennyi fűtő! Egy piszkos, vén bestiának!… Nem igaz, Little John?

Little John panaszosan dörmögött, s Miss Lilian végre megszólalt.

– Ön gyűlöli Bobot, s én értem ezt, mert ön nem tud felejteni, Mr. Reginald. Bob majdnem halálra ijesztette önt; belemarkolt a húsába, s ha véletlenül oda nem tévedek, ön ma Szent Pál jobbján ül, az igazak között. Ön akkor nagyon megijedt Mr. Reginald, s tudom, hogy a betegsége ettől a naptól kezdődik…

A pupos közbevágott.

– Ne is beszélj nekem arról a napról, mert felforr bennem a vér; jobb, ha hallgatsz erről, Zsuzsánna. Megtámadni engem, a gazdáját! Aki enni adok neki s kiadom az utolsó garasomat, hogy melegen legyen a nyomorult! Ne is beszéljünk erről Zsuzsánna mert nem tudom, mitévő leszek, ha erre gondolok. Mondok neked valamit, s aztán ne beszélj nekem erről. Tudod-e, mit forgattam a fejemben, azután a nap után, amikor ez a piszok nyavalyássá tett? Azt, hogy levágom a farkát darabokban. Mert golyót röpiteni a fejébe, mi az? De levágni a farkát, kis darabokban tövig, ezt már megérezte volna a semmirekellő!

Miss Lilian elnevette magát.”

A NINIVE PUSZTULÁSA KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák