Menu

Carmen Sylva: Házasság szerelem nélkül

Erzsébet román királyné Carmen Sylva néven publikálta írásait. A királyné leánya, Mária hercegnő (1870-1874) halála után kezdett írni. Műveit nem szánta a nyilvánosságnak, de Vasile Alecsandri bátorítására végül is megjelentek nyomtatásban.

Részlet a könyvből:

„Jeges jégáramlatot érzek. Anyám sok gondot fordított fiatal feleségem szíves fogadtatására. Elmondta, minő örömet fog neki okozni a születendő örökös; de mégis aggodalomteljes arccal vizsgált, s csodálkozott ijesztő soványságom fölött. Nagy Isten! még egy szempár, mely szüntelenül fog kémlelni, vallatni! Minő irtóztató néha a szeretet!

Norának minden gyermekies örömet okozott. A kandalló, mely mellett esténként nekünk felolvasott, az asztal, a melyen először csodáltam írását, a park és az erdő, a melyet még nem látott nyári ékességében, minden a múlt emlékeit idézi fel lelkében. Bejárja a kastély minden zugát, kicsomagolja az úton szerzett tárgyakat, s lakosztályát díszíti! Semmit sem mer műtermembe hozni, a hová még eddig belépni sem mert. Újra csalódott; azt hívé, hogy napjait könyveivel kezében mellettem töltheti majd el és én arra kértem, hagyna magamra.

Először, mikor beléptem vele műtermembe, a helyett, hogy egy kíváncsi asszonyt tiszteltem volna meg, megmutatva neki minden egyes tárgyat, szerettem volna magamat a szőnyegekre dobni.

Nora kinyitotta a zongorát: „Játsszál nekem valamit.” Leültem s míg ujjaimmal keresztülfutottam a billentyűkön, ő minden egyes sarkot kikutatott. Egyszer csak egy gyenge kiáltást hallatott. Feléje fordítottam szemeimet s láttam, hogy egy fal felé fordított vásznat emelt fel s bámult mereven.”

A HÁZASSÁG SZERELEM NÉLKÜL KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák