Menu

Cs. Szabó Sándor: A részeg germán

A RÉSZEG GERMÁN KÖNYV LETÖLTÉSE

1517 októberében Martin Luther doktor, ágostonos szerzetes, a wittenbergi egyetem teológiaprofesszora 95 tételben a Szentírás és az egyházatyák írásai alapján kritikát fogalmaz meg a kialakult búcsúgyakorlattal szemben.

Albrecht mainzi érsek megbízásából Johann Tetzel dominikánus pápai megbízottként búcsú-cédulákat árul a német tartományokban, amiket megvásárolva a kedvezményezett, legyen élő vagy holt, lerövidítheti a tisztítótűzben eltöltött időt. Martin Luther a búcsúárusokkal nem találkozik, csak a pásztori szolgálata során hall róluk, illetve Albrecht érsek búcsúárusításról kiadott útmutatóját olvassa.

1517 október 31–én Luther doktor egy kísérőlevéllel elküldi a 95 tételt Albercht mainzi érseknek. Valószínűleg elküldi más elöljáróinak is a tételeit. Az, hogy kiszögezte volna őket bárhova is, nem bizonyított, de teljes mértékben nem is cáfolható.

1517 novemberében Albrecht érsek megkapja a tételeket és állásfoglalást kér róluk a halle–i egyetemtől. Az egyetem úgy találja, hogy egyes tételek korlátozzák a pápa hatalmát, így további állásfoglalást kérve Rómába továbbítja a tételeket, Lutherre pedig hallgatást parancsol az ügyben…

A RÉSZEG GERMÁN KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák