Menu

Jules Verne: A szultán unokái

A SZULTÁN UNOKÁI REGÉNYES ELBESZÉLÉS LETÖLTÉSE

Kadi-Kői és Fener-Bagcse között, ahol a kis Karbati-patak a Kalamis-öbölbe szakad, állott az öreg Ali Remeh majorja, melyet messze földön ismertek vendégszerető gazdájáról.

A vén török, aki nagy úr volt valamikor, azóta vonult vissza ebbe a magányos majorba, amióta V. Murád szultánt az összeesküvők megfosztották trónjától. Mivel egészen európai nevelést kapott, sohase tartott háremet és csak egy felesége volt, de már ez is évek előtt meghalt. Minden öröme és vigasztalása az a két gyönyörű, fiatal leány volt, akikről a világ azt hitte, hogy ikrek, s az ő édes leányai.

Tartalom:

A rubin története
A két Djalma
Keresztül húzott számítás
A Yildiz-kioszkban
Bűvészet és babona
A három szultán
Az „Élő-Halott” föltámad
Azár köpönyeget fordít
Top-Hané alagútjai
Az utolsó áldozat

Részlet a könyvből:

„A marseillei „Tunisien” gőzös nagy kürtöléssel farolt oda a galantai rakodó-part hatalmas vámpalotája elé, s a hajósok miután megkötözték a gőzöst az úszó bójákhoz és a part kőoszlopaihoz, kitolták a röpülő hidat, melyen az utasok tolongva iparkodtak kifelé, az európai Törökország csodaszép fővárosába, Konstantinápolyba.

A dragománok, vagyis tolmácsok és a hamálok, vagyis hordárok egymást túlkiabálva kínálták szolgálataikat az utasoknak, akik bosszankodva, szitkozódva védekeztek a tolakodó és borravalóra éhes tömeg erőszakoskodása ellen. Lassanként aztán, amint az utasok legnagyobb része partra szállt és már a vámvizsgálaton is túlesett, elcsöndesedett az éktelen lárma, s az a néhány utas, aki még a gőzösön volt, már baj és veszedelem nélkül szállhatott partra.
Az utasok közt, halkan beszélgetve, hagyta el a hajót két fiatal ember. Az egyik még alig múlt húsz éves, de értelmes, komoly arcán meglátszott, hogy már ismeri az életet és nem fél a veszedelemtől; a másik már 30 év körül járhatott s öntudatos magatartása, vakmerő tekintete elárulta, hogy a nehézségeket nem ismeri és minden akadályon kész habozás nélkül keresztülgázolni, ha célja megköveteli.”

A SZULTÁN UNOKÁI REGÉNYES ELBESZÉLÉS LETÖLTÉSE

Kategóriák