Menu

Jules Verne: Cirkuszkocsival a sarkvidéken át

cirkuszkocsival-a-sarkvideken-atAmerikából Franciaországba egyetlen út vezet: a hajóút. César Cascabel vándorkomédiás családostul haza szeretne települni, de nincs pénze a hajójegyekre. Szorult helyzetében a vándorkomédiás hihetetlen gondolatra jut: cirkuszkocsiján a befagyott Bering-szoroson hajt át egyik világrészből a másikba, hogy aztán Szibérián s Oroszország európai részén keresztül érkezzen el francia szülőföldjére. E merész vállalkozás közben – végig Amerikán Alaszkáig, majd a befagyott Jeges-tengeren, Szibéria földjén – veszélyes  kalandokon esik át, és megküzd az elébe tornyosuló nehézségekkel.

Részlet a könyvből:

„Bizony, derék César Cascabel, az éghajlat errefelé nem olyan, mint Normandiában, vagy akár csak a téli Svédországban, Norvégiában vagy Finnországban! Itt megismerheted a sarkvidék éghajlatát, a négy hónapon át tartó éjszakát, az üvöltő szélviharokat, a szakadatlan havazást és a horizontot örökké elfátyolozó ködöt.

És milyen szorongással néztek a jövőbe! Mi lesz, mikor a tenger egyetlen hatalmas jégmezővé változik, és megáll a jégtábla – mitévők is lehetnek akkor? Odahagyni a Szép Vándort? A kocsi nélkül megtenni száz meg száz kilométert a szibériai partig – nem, ez még gondolatnak is iszonyatos! Éppen ezért Szergej úr azon töprengett, nem volna-e okosabb ott tölteni a telet, ahol éppen megreked a jégtábla, nem volna-e jobb a Szép Vándor védelmében maradni, míg beköszönt a jó idő, nem volna-e okosabb csak ezután elhagyni a mozgó otthont, mely többé aligha fog mozogni! Igen, végül is nem elképzelhetetlen, hogy a nagy hidegeket a kocsiban vészeljék át. De még mielőtt erősebben emelkedne a hőmérséklet, még mielőtt megindulna a zajlás a sarki tengeren, el kellene hagyniuk téli tanyájukat, hogy átvágjanak a jégmezőn.

Egyelőre azonban bőven van idejük mindezt megfontolni, a tél még sokáig tart. Közben azt is meg kell tudniuk, milyen távolságra vannak az ázsiai kontinenstől – ha ugyan valamiképpen megtudhatják. Szergej úr abban bizakodott, hogy nincsenek túlságosan messze a parttól, hiszen a jégtábla, miután maga mögött hagyta a Kekurnyi-, a Selag- meg a Baranov-fokot, és túljutott a Long-szoroson és a Kolima-öblön, folyvást nyugati irányban úszott.”

A CIRKUSZKOCSIVAL A SARKVIDÉKEN ÁT KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák