Menu

Lovik Károly: A kertelő agár

lovik-karoly-a-kertelo-agarA szerző mindent tud a körülötte nyüzsgő világról, a lovat és agarat futtató dzsentriről, a katonatisztről, az istállótulajdonosról, a mágnásról, a hivatal bástyái mögött magát elsáncoló és utóvédharcait vívó, birtokot elmulató-elkártyázó, tőzsdéző és panamázó vidéki nemesúrról, az érdekházasságba kapaszkodó aranyifjúról, a dúsgazdag pesti polgárról, és jól ismeri a ragyogó asszonyokat, az unatkozó, a beletörődő, a lázadó, az érzelmesen epekedő, a számítóan csábító nőket is mind, akik e férfiak bűvös körében élnek.

A kötetet vadásznovellák, kastélyokban, kúriákban játszódó szerelmi történetek alkotják.

Részlet a könyvből:

„A bácskaiak kémszemlére indulva, öntudatos megvetéssel nézegették az ellenfeleket – lent még havon is agarásznak, s rókát fogatnak -, aztán megnyugodva tértek vissza a maguk kalickájához, s egyet hörpintettek a csutorából. Ezektől a kuvaszoktól nem kell tartani. A veszedelmes ellenfélt nem is itt kellett keresni, az igazi harcosok egy cirmos kan meg egy fekete szuka voltak, amelyek azonban, mint nagy művészek szokták, kissé meg-megkéstek, sőt talán még kéretik is magukat, hogy részt vegyenek a csatában. A cirmos a Bárándiaké volt, a fekete a Balsaiaké; mind a két família híres-nevezetes agarászó család, akiknél még a padláson meg a pincében is versenybillikomok állottak, mivelhogy az ebédlőben már nem fértek el.

A Bárándiak és Balsaiak, mint tudjuk, évszázadok óta küzdenek egymással az agárversenyeken, s talán már Árpád alatt, aki szintén buzgón űzte ezt a sportot, összemérték erejüket. Vége-hossza nincs az ő istállójukból kikerült kiváló agaraknak, s ahol Balsai- vagy Bárándi-agár megjelent, ott a küzdelem már eleve eldőlt. Amikor aztán egymásra akadtak, olyan csata volt az, amilyet csak Diana tudott volna elképzelni. A Bárándiak agarai helyből gyorsabbak voltak, s az első poént rendesen ők adták, míg a Balsai-tenyésztés szívósságával tűnt ki. Amazok szilajak voltak, mint a párduc, ezek hajlíthatatlanok, mint a királytigris; azok a szél szárnyán jártak; ezeknél a bölcs megfontolás vezetett minden ugrást. Méltó ellenfelek voltak évszázadok óta…”

A KERTELŐ AGÁR KÖNYV LETÖLTÉSE

PDF  vagy EPUB FORMÁTUMBAN

Kategóriák