Menu

Móra Ferenc: Mondák és mesék

A Rege a csodaszarvasról, a Hadak útja, a híres Mátyás király anekdoták, a kuruckor hőseinek legendás cselekedetei csakúgy, mint az egyszerű, furfangos emberek kalandos, csattanós történetei sorra kerülnek ebben a gyűjteményben.

Olvashatunk e könyvben Attiláról, Árpádról, Nagyétkű Kórogyiról, a tömlöcbe vetett Zsigmond királyról, Mátyás király tudós iródeákjáról, a szalontai kovácsról, a vadkörtés emberről, a becsei molnárokról, igazmondó Csür Istókról és Kuckó királyról is.

Részlet a könyvből:

„Tápiószele ma sem valami nagy faluja Pest megyének, a szabadságharc idején pedig még kisebb volt. Nem a háza volt kevesebb, hanem a népe. Aki magabíró ember volt, az beállt honvédnak. Asszonyokon, gyerekeken, öregembereken kívül senki se maradt otthon a bogárhátú házacskákban.

Annál nagyobb volt az ijedtség, mikor egy reggel azzal szaladtak haza a kanászgyerekek a mezőről:

– Jön az ellenség! A vezérüknek rettentő nagy szakálla van. Úgy lobog a szélben, mint a zászló.

Az asszonyok jajveszékelve tördelték a kezüket, s bizonyára már a jajgatásukkal elijesztik az ellenséget, ha az öregbíró rájuk nem parancsol:

– Nem ürgeöntés lészen itt most, asszonyok, hanem harc, háború. Ki-ki vaslapátot, sulykot fogjon a kezébe, avval köszöntse a kisajtóban a németet.

Maga az öreg bíró is leakasztotta a szögrül a kaszát, s kegyetlen haraggal vagdosta vele az orgonabokrokat, mikor egyszer csak megharsant a trombita a faluvégen.”

A MESÉK ÉS MONDÁK KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák