Menu

Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját

a-varazslo-eltori-palcajatA szerző kisebb írásainak gyűjteménye ez a kötet. A romantikáról, a lángész házaséletéről, a boldog szigetekről, a reménytelen szerelemről, a nagy emberek gyerekkoráról, az angolok hallgatásáról, az újságírásról, Anglia változásairól, a Napkirályról, az új klasszicizmusról, az irodalmi vezérekről, a magyar pesszimizmusról, a költők szerelméről, a finnekről, Shakespeare-ről, Don Juan titkáról, a trubadúrokról, Goethe fiáról, Vörösmartyról, Mériméeről, a század betegségéről, Cagliostroról, a holdvilágról, a macskákról, Petrarcáról, a dekadensekről, a betegségről, a bennszülöttekről, Don Quijote szerelméről, Machiavelliről, a hallgatásról, a Lánchídról, a jellemről, Hölderlinről, a legrégibb Görögországról…

Akár új felfedezést közölnek a történetek, akár közismert dolgokat mondanak el új megfogalmazásban, egy varázsló szelíd mosolya néz ránk ebből a könyvből.

Részlet a könyvből:

„Dul c in e a dél Toboso, ahogy a manchai lovag szíve bálványát nevezi, egy igen lényeges vonásban különbözik a világirodalom legtöbb regényhősnőjétől: abban, hogy egyetlen egyszer sem lép fel személyesen a regényben. Cervantes, a Don Quijote költője elmondja, hogy amikor Don Quijote elindult, hogy helyreállítsa Spanyolországban a lovagvilág régi dicső­ ségét, amint lovaghoz illik: hölgyet választott magának. Don Quijote ekkor már nem volt fiatal, szép ember sem volt a szó köznapi értelmében és előzőleg esztendőszámra ki sem mozdult szobájából, ahol a régi, nagy lovagokra vonatkozó könyveket tanulmányozta. Érthető tehát, hogy nem volt kéznél olyan hölgy, akibe illendően beleszerethetett volna; hölgyeket nem is ismert a lovag, csak a regények magasztos és elérhetetlen várkisasszonyait. Márpedig nem indulhatott útnak, ha nincs egy hölgy képe a szívében — rendes lovag ilyesmit nem tesz. Ekkor, szerencsére, eszébe jutott egy parasztlány, aki sok-sok évvel ezelőtt tetszett neki; hogy vajjon ő is tetszett-e a lánynak, arról nem mond a könyv semmit. Ezt a leányzót nevezte el a jóhangzás kedvéért Dulcinea dél Tobosónak, mivelhogy Toboso faluban lakott. A lány valamikor messze földön híres volt arról, hogy kitűnően ért hurkák és egyéb disznónemű ételek besózásához — ez minden, amit Dulcineáról tudni lehet. Hogy élt-e még akkor, amikor Don Quijote nekivágott az óriá­soktól és varázslóktól hemzsegő világnak, teljesen bizonytalan.
Emlékszünk rá, hogy Don Quijote többeket kényszerített, vagy legalább is kényszeríteni akart arra, hogy ismerjék el Dulcinea fölényét a világ valamennyi hölgye fölött, azután pedig elhatározta, hogy meg fog őrülni szerelmi bánatában. Hiszen a nagy Orlando is megőrült, azóta is csak mint őrjöngő Lórántot emlegetik, Hölgye nem kis dicsőségére.
Hűséges kísérője: Sancho Panza, a józan kis paraszt, megdöbbenve figyelmezteti Don Quijotét, hogy Dulcinea nem követett el semmi olyat, amiért Don Quijoténak őrjöngeni kellene.
— Ezért vagyok én különb a többi lovagnál — feleli Don Quijote. — Azok csak akkor őrjöngtek, ha okuk volt rá; én minden ok nélkül is hajlandó vagyok őrjöngeni Dulcinea kedvéért.”

A VARÁZSLÓ ELTÖRI PÁLCÁJÁT KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák