Menu

William Wilkie Collins: A kísértet

Tartalom:
A beteg ember
Új arcok
A légyott holdvilágnál

A bükkfa bunkósbot
Narrabeei hírek
A mészégető kemence
A védelem
A vallomás
Nyilvános felhívás
A sheriff és a fogházigazgató
Kő repül az ablakra
A történet vége

Részlet a könyvből:

„- Szív, tüdő, minden jó állapotban, – mondá az orvos. – Lefrank Fülöp önnek semmiféle nagyobb baja nincs. Mit se aggódjék tehát. Nem fog egyhamar meghalni. Az ön egész baja – túlságos sok munka, ennek gyógyszere – a nyugalom.

Így szólott tempeli – (London) irodámban az orvos, kit körülbelül félóráig hajszoltak, míg előkerítettek, midőn íróállványom mellett hirtelen elájulva segédemet derekasan megijesztettem….

– Nyugalom! – ismétlém orvosi tanácsadóm szavait. – Gondolja meg kedves barátom, hogy a törvényszéki ülések java folyamában vagyunk! A törvényszék egybegyűlt. Látja ön azokat a percsomókat ott az asztalon, azok mind rám várnak. Jelen helyzetemben a nyugalom egy az anyagi romlással.

– A munka pedig a halála, – válaszolá az orvos hidegvérrel.

Megrettentem. Nem üres ijesztgetés; az orvos komoly szava volt ez.”

A KÍSÉRTET KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák