Menu

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

szigeti-veszedelemAz Úr Michael arkangyalt elküldte a pokolba, hogy Allecto fúriát kiszabadítsa és Törökországba küldje, megszállni Szulimán lelkét. A fúria Szelimnek, vagyis Szulimán apjának adja ki magát. Ágyába mérges kígyót rak és az gonosszá változtatja Szulimán szívét. Másnap már rögtön össze is hívja tanácsát, és háborút szervez a magyarok ellen.

Június 10-én Szulimán megindul hadseregével. Petraf, a szultán nénjének fia elfoglalja Gyulát. Ezalatt Miksa császár Zrínyit nevezi ki Szigetvár kapitányának, aki egy feszület előtt imádkozik a háború sikerességéért. Jézus itt szólítja meg és elmondja, mi lesz a sorsa.

Részlet a könyvből:

„27.
Harcolnunk peniglen nem akarmi okért
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért.
28.
Előbb halva lássa pogány eb testünket,
Hogysem elveszessük megszámlált kéncsünket,
Hogysem ő porázon hordozzon bennünket,
Szabadságunkkal eggyütt rontván hirünket.
34.
Ez a’ hely s ez az vár légyen dicsőségünk,
Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk.
Mindenképpen emberek s vitézek legyünk,
Ugy marad meg örökkén az mi szép hirünk.
35.
Fejem fennáltáig lészek én veletek,
Esküszem seregek élő Istenének!
Kivánom, hogy ti is igy cselekedjetek,
Éles szablyát kézben tartván esküdjetek.”

A SZIGETI VESZEDELEM KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák