Menu

Remete Farkas László: Magyar népies igézők és ráolvasók

magyar-nepies-igezok

Verses imádságok, fohászok, napi, havi és ünnepköri igézők, regulák, sorolók, jóslók…
Nagy-magyarországi feljegyzések, gyűjtések, nyelvi és népi emlékek felhasználásával…
Régies-népies stílusban, és korabeli nyelvezetre törekedve…
Népköltések, töredékek, babonák, szólások alapján…
Ősi népi vallásos emlékek fennmaradásáért…
Pannon ösvényt járók felkészüléséhez…
Ősmagyar hitet felelevenítőknek…
Magyar lelkület felidézésére…
Hagyomány megőrzéséért…
Múltunk tiszteletért!
Magyarságunkért!
Magunkért!

Részlet a könyvből:
Reggeli köszöntő
Teremtő Úr! Égatya!
Legyen áldott a neved! Világunkért, Teneked!
Úgy legyen!

Napi ima
Égi Isten! Adj bőséget!
Hárítsd el a veszedelmet! Virítsad ki mezeinket!
Úgy legyen!

Étekköszönő
Hála néked Teremtő!
Mert segítettél, hogy italom meglegyen!
Mert erőt adtál, hogy ételem meglegyen!
Mert, hitet adtál, hogy holnap is meglegyen!
Úgy legyen!

Esti fohász
Köszöntelek, Teremtő!
Erősítsd meg hitünket! Házunk népét megvédjed!
Úgy legyen!

Áldáskérő
Áldjál meg Teremtő, engemet!
Hogy szikrát lelhessek! Hogy lángot vethessek!
Hogy fényed lehessek! Hogy Néked tehessek!
Úgy legyen!”

A MAGYAR NÉPIES IGÉZŐK ÉS RÁOLVASÓK EKÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák