Menu

Donászy Ferenc: Eger bástyái

AZ EGER BÁSTYÁI TÖRTÉNELMI REGÉNY LETÖLTÉSE

A történet Egerről szól, de itt az ismert alakok mellett kiemelkedően fontos szerepet kapnak az egri asszonyok.

Tartalom:

Az elkésett násznagy
A közelgő vihar
A Bolyky-bástya vaskoporsója
Egy vakmerő vállalkozás
Ki a győztes?
Árulás!
Gergely deák hadi stratagémái
A három nagy kalifa győzelmet ígér
A hős egri nők

„- Az ördög bújjon belétek, beste kölykök! – szitkozódott a fiatal hadnagy, ahogy csak a száján kifért. Közbe-közbe ökleivel fenyegetőzött az útszéli árkot nyúlmódjára átugráló és a bokrok közé menekülő mezítelen fekete purdék után. Tüzes havasalföldi paripája úgy megijedt, hogy sehogy sem akart lecsendesülni: fújt, toporzékolt, ágaskodott és rúgkapált, mintha maga a sátán bujt volna belé.

– Szíjat hasítok belőletek kupcihérek, csamangók! – kiáltotta, midőn a bokrok közül néhány borzas fekete fej kémlelődve felbukkant, hogy abban a pillanatban újra ijedt sivalkodással bújjon vissza. A visításoktól a hánykolódó paripa újra akkorákat szökkent előre-hátra, hogy kivert agyú tölcséres pisztolyai jobbra-balra potyogtak ki a hímzett nyeregkápából.

– Lepuffantalak benneteket! – ordított a hadnagy, most már a méregtől rákvörösen. Mialatt kapálózó paripájának lecsendesítésével vesződött, a Hatvani-út szomszédságában lévő vályogvetőből a purdék apja rohant elő nagy lélekszakadva.

– Ugyan lőjjön agyon vagy négyet belőlük, nagy nemzsetes és vitézslő nemes Bornemissza Gergely hadnagy uram! – kiáltotta, miközben készséges vigyorgással nyujtogatta fel a kiesett pisztolyokat.

Erre a nem várt fordulatra hatalmas hahotában tört ki az út fordulójánál várakozó három hadnagytársa, sőt még a kísérő muskétások és huszárok is torzonborz bajuszuk alá nevettek. Végül Bornemissza hadnagy uram is a haragból nevetésbe csapott át, jókedvűen kacagott a sunyin, ravaszul vigyorgó Kajtár cigány elmésségén.”

AZ EGER BÁSTYÁI TÖRTÉNELMI REGÉNY LETÖLTÉSE

Kategóriák