Menu

Apponyi Henrik: Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalajából

uti-es-vadasznaplomA szerző, Apponyi Henrik 1930 januárjában indult el fél esztendőre tervezett útjára. Naplóját kizárólag édesanyja részére írta, célja tehát csak az volt, hogy ő minél többször és gyorsabban kapjon felőle hírt, mely a 82 esztendős édesanyjának nagy megnyugvás volt, ha a távoli keleten utazó fiától minél gyakrabban kaphatott életjelt.

Indiába nem csak a tigris és a Himalája sokféle híres hegyi vadja, a térség ritka kőszáli kecskéi és vadjuhai vonzották, hanem az egzotikus keleti ország történelme, műemlékei, sajátos kultúrája, a maharadzsák pompás udvarai. A kötet előzékoldalán található India-térkép báró Schell József tehetségét dicséri. Az olvasó a vörös vonal mentén nyomon követheti az író indiai útját és himalájai expedícióját.

Részlet a könyvből:

„Január hó 12.-én hagytam el kedves, régi otthonomat, Apponyt. Bizony nem egykönnyen váltam el szeretett jó öreg édesanyámtól. De hát búcsút kellett vennem tőle, nővéremtől, no meg a kis Virginiától is. Sietősen indulni akartam. Nem vagyok éppen babonás, — de azért mégis jobbnak láttam nem tizenharmadikán kezdeni a hosszú, félesztendőre számított utazást. Ami biztos, az biztos!
Csak amikor már a vasúti kocsiban ültem, ébredtem teljes jelentőségében tudatára az immár kétségtelen ténynek, hogy elérhetem vágyaim netovábbját, Indiát. Pár hét múlva meglátom ezt a meseországot! Némán hálát mondtam Istennek, hogy ez az öröm osztályrészemül juthatott.
Az elutazást megelőző napokban pillanatnyi nyugalmam sem volt. Hiszen a mai viszonyok közt, ősi birtokom legnagyobb részének kisajátítása után nem is olyan egyszerű feladat mindent úgy rendbehozni a birtokon s a ház körül, hogy a dolgok annak rendje-módja szerint menjenek távollétem ideje alatt, örvendtem is már előre, milyen jó lesz majd a hajón ! Hogyisne — húsz év óta először élvezhetem a teljes nyugalmat, húsz év óta elő­ ször fog módomban állni, hogy érdekes könyveket olvassak, egészen zavartalanul. Nem lesz világháború, utána gond, kellemetlenkedés, prágai földbirtokhivatal, — sőt még a telefon, ez a gyűlöletes, de odahaza, sajnos, nélkülözhetetlen kínzó­ eszköz, sem fog gyötörni. „

AZ ÚTI- ÉS VADÁSZNAPLÓM INDIÁBÓL ÉS A HIMALÁJÁBÓL KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák