Menu

P. Didon: Jézus élete

Az evangéliumok – Jézus élettörténetének forrásai – egyszerű, komoly tanúskodások, a szó legszigorúbb és legteljesebb értelmében. 

Megtörtént dolgok és elhangzott beszédek, beszélgetések gyűjteménye tehát mindegyik evangélium; még csak nem is rendszerbe foglalt, kronologikus leírása Jézus életének, hanem részben átélt (Máté és János), részben hitelt érdemlő szemtanúktól hallott (Márk és Lukács) események elbeszélése, amelyekben sehol sem találkozunk belső érzelmek kifejezésével: sehol semmi áradozás, kirobbanó bámulat-nyilvánítás az isteni Mester iránt. Az evangélisták csak krónikások, visszaemlékeznek és emlékeiket a lélek sugallata szerint vagy más tanúk vallomásainak nyomán írják.

Részlet a könyvből:

„Jézus élete nem csupán utolsó jelenete annak a nemzeti drámának, mely — Ábrahámtól a zsidó nép pusztulásáig — majdnem húsz évszázadig tartott, hanem betölti a világtörténelmet is, amelynek középpontja és eseménye. Jézus személyében fut össze és tőle származik minden. Még kétezer év után is ő a legelevenebb és legszükségesebb személyiség, akit leghevesebben támadnak, de soha le nem győzhetnek.
Jézus eredete egyáltalában nem hasonlít a miénkhez. ő nem úgy született, mint mi: «nem a vérből, sem a test ösztönéből, se nem a férfi indulatjából. Meghozván az emberiségnek a titkot és képességet: hogyan lehet újjászületni a Szentlélekben — asszonytól és Isten Lelkétől született.”

A JÉZUS ÉLETE KÖNYV LETÖLTÉSE

I. RÉSZ                 II. RÉSZ

Kategóriák