Menu

Koszta István: Huszártörténet

A minden szempontból különleges és egyedülálló kötet a szerző szándékai szerint első pillantásra az 1868-ban megalakult magyar királyi honvédség egyik lovas csapatteste, a 9. honvéd huszárezred – saját megfogalmazása szerint regényes – történetét foglalja össze. Két marosvásárhelyi huszártiszt személyes naplója, emlékirat töredékei és több tiszttársuk napló-, feljegyzés-, szemtanú jelentésének töredékéből, a m. kir. marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezrednek az irataiból, a 24. honvédlovasdandár és a 11. honvéd lovashadosztály hadi jelentéseiből, harci naplóiból, a korabeli vásárhelyi és szamosújvári sajtó híreiből, tudósításaiból, hadtörténeti dolgozatok szövegeiből és más forrásokból egybeírt történet.

koszta-istvan-huszartortenetRészlet a könyvből:

„Új laktanya építése

Nem volt könnyű helyzetben Marosvásárhely. Egy új alakulat befogadása a császári alakulatoktól már eléggé megszállt, és nagyobb arányú építkezésekről még csak alig ábrándozó, városnak komoly feladvány volt. A honvédelmi minisztérium két század huszár (egy osztály), ló és a legszükségesebbek elhelyezésére egy alkalmas bérlet felajánlását szorgalmazta. Az előző bekezdésekből kiolvasható, hogy 1880 tája volt az első forró időszak és a század fordulója volt a következı. A város műszaki iratai között13 kevés nyoma ugyan, de van a közös megoldás keresésének.
A községi laktanya férőhely és helyiségeinek átnézeti tervét, az aradi 1. lovasdandárparancsnokság megbízásából, a város által felajánlott régi sörházféle ingatlan épületeit is igénybe véve, 14 Jankó Károly százados és Seydl műszaki tiszt 1880. július 21-ére készítette el. Az ezred első osztálya 1883-ban vette birtokba a laktanyáját.”

A HUSZÁRTÖRTÉNET KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák