Menu

Maderspach Viktor: Havasi vadászataim

A HAVASI VADÁSZATAIM KÖNYV LETÖLTÉSE

Havasi vadászataim. Ezt a címet adta utolsó könyvének.

Ebben tükröződik nemcsak vadászszenvedélye, de főkép a természet alkotásai iránt való rajongó szeretete, a havasok növény- és állatvilágának csodálata. Az ősember bámulatos kitartását, fizikai és lelki erejének megnyilatkozását látjuk munkája soraiban, hiszen a vadászat mesterségét nem írásból tanulta, atyjának munkásai, az alpesi olasz favágók – szabad idejükben szenvedélyes vadorzók – vezették be gyermekkorában a havasi vadászat titkaiba. Ezektől tanulta és szokta meg a fáradságot nem érző kitartást, az elemekkel való hősies küzdelmet, nélkülözést, igénytelenséget.

Nincs benne semmi kendőzés, egyszerű és igaz. Egyaránt élvezetet talál benne a vadász és természetbarát. Feltárul benne a havasok egész életvilága; ősbükkösök, komor fenyvesek, havasi virágok, zúgó pisztrángos patakok, lavinák, kőgörgetegek. És a rengetegek állatvilága! Egy-két állatnovellát talál benne az olvasó, de ezek sem költött dolgok, hiszen az azokban szereplők személyes ismerősei. Nincs olyan tudományos természetrajzi munka, mely hűvebben és világosabban mutatná be az állatok életét, mint az ő leírásai. A farkas, medve, zerge, hiúz élete tisztán áll előttünk. Vadászik rájuk, de féltő szeretettel, csak a farkas nem számithat nála kegyelemre, mert kegyetlen ellensége az erdő védtelen lakóinak.

Kategóriák