Menu

Aszlányi Károly: A tolvajkirály (Hangoskönyv)

A TOLVAJKIRÁLY HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE

Lord Travers elsőszülött fia, Pat Cornes ötéves korában olyan képességeket kezdett elárulni, amelyek egy grófi cím várományosánál megdöbbentők voltak.

Lopott. De nem úgy lopott, mint egy kleptomániás, beteges izgalommal; sem ügyetlen buzgósággal, még kevésbé erőszakosan. Szépen, könnyedén, ötletesen lopott. Ellopta a vendégek óráit és mielőtt észrevették volna, visszalopta. L’art pour l’art lopott. A lopás kedvéért.

„A család úgy is döntött. Pat egy afrikai gyarmatra került. Természetesen eleinte élénken tiltakozott a terv ellen. Mit kezdjen ő egy gyarmaton, ahol a fehérek nem lopnak, mert nincs kitől – a feketék viszont mindent ellopnának, ami a kezük ügyébe kerül, dehát rendszerint nem kerül semmi a kezük ügyébe?!

De az afrikai nap gyilkos heve kiszárítja az agyvelőt. A tisztek egyik fele ivott, a másik fele egyéb szenvedélyeknek hódolt. De Pat Cornesben még jobban kifejlődött a tolvajszenvedély. Tiszttársainak minden holmiját összevissza lopta, úgy hogy egyetlen tárgy sem volt már az eredeti tulajdonosánál. Egy hatalmas néger törzsfőnök érkezett Mangóba – ez volt az állomáshely – és drágaköveket akart eladni, amelyeket a Kulari torkolatánál talált. Pat ellopta tőle az összes drágaköveket, mielőtt még a száját kinyithatta volna. M’Shoba M’Nyanza sírva ment panaszra a kormányzóhoz.

– Governor – védekezett Pat, – az ékszereket én nem loptam el ettől az embertől. Egész bizonyosan ott vannak nála, csak két bőrt akar lehuzni erről a rókáról.

M’Shoba M’Nyanzát megmotozták és megtalálták nála az ékszereket. A kormányzó harminc botütésre itélte a főnököt, de az itélet végrehajtását felfüggesztette.

Aztán még néhány ilyen apróság következett, – végül a kormányzó sürgönyileg kérte a gyarmatügyi államtitkárt, hogy Pat Cornest azonnal vigyék el Afrikából.

Ismét összeült a családi tanács. Két lehetőség volt még hátra: vagy szanatóriumba tenni Pat Cornest, hogy kigyógyuljon, mielőtt a Lord cím és a családi vagyon rászáll, vagy megházasítani.

Az első lehetőséget el kellett vetni. Egész Nagybritanniában nem akadt olyan szanatórium, amely hajlandó lett volna Pat Cornest felvenni. Ehhez tulontul ismerték a történetét.

Maradt volna a nősülés?! De ki megy hozzá egy ilyen fiatalemberhez?! Viszont az, aki Pathoz feleségül menne, azt Pat nem venné el. Mégis, a jelek szerint találtak valami megoldást, mert másnap kábel ment Mangóba.

„Azonnal gyere haza stop megnősülsz stop Lord Travers.”
A TOLVAJKIRÁLY HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák