Menu

C. Thompson: A Bolingbroke kastély kísértete (Hangoskönyv)

A HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE EGYBEN

A HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE FEJEZETENKÉNT

Mihez kezd Angliában egy főnemes, ha a Soho egyik szórakozóhelyén az alkalmi jós azt mondja, vigyázzon, mert egy éven belül megöli egy oroszlán?

Hihetetlen és megdöbbentő jóslat. S a lordon egyre jobban elhatalmasodik a félelem. Visszavonul a világtól, zord szigeti kastélyában él közvetlen hozzátartozói körében. És a jós által megjelölt határidő egyre jobban közeledik. Mihez kezd a nyomozó, aki maga is otromba tréfának tartja a jóslatot, de azt a feladatot kapja, hogy akadályozza meg a lord esetleges halálát. Hogyan próbálja a kísérteties kastély világában elejét venni a gyilkos merényletnek? Ki az igazi tettes? És mi köze az oroszlánhoz?

Részlet a hangoskönyvből:

A furcsa emberke kiitta a kávét, és a zaccot ügyesen a tányérra borította. Egy darabig a tányér fölé hajolt, arca mindinkább elkomorodott.
– Nos, mi az? – kérdezte a lord.
Hilarius felkelt az asztaltól:
– Nem jósolok önnek… Meggondoltam. Jó napot!
– Megálljon!
A kis ember visszafordult.
– Parancsol, uram?
– Az igazságot szeretném tudni! – mondta a lord keményen. – Mennyi is az ön díja?
– Tetszés szerint – mormogta a kis ember.
A lord egy bankjegyet tett az asztalra.
– Ez az öné! Most aztán halljuk a jóslatot!
A furcsa emberke tétovázó mozdulattal nyúlt a pénz után, arca úgy rángatózott, mintha fájdalmai volnának…
– Nos, mit látott a jövőmből? – kérdezte a lord bosszúsan.
– Láttam önt holtan, mylord – válaszolta a jós kis szünet után. – Az arca teljesen szét volt roncsolva… Ha a jelek nem csalnak, akkor egy oroszlán fogja az ön halálát okozni. A tragédia pontosan egy év múlva fog bekövetkezni.
A kis ember hirtelen elfordult, és sietős léptekkel az ajtó felé tartott.”

Kategóriák