Menu

George R. R. Martin: A kereszt és a sárkány útja (Hangoskönyv)

A KERESZT ÉS A SÁRKÁNY ÚTJA HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE

„Mint az inkvizíció főrangú lovagjának, az egyház külön űrhajót rendelt a parancsnokságom alá, melyet volt szerencsém Krisztusi Igazságnak elnevezni. Eredetileg, mielőtt kiutalták volna nekem, Szent Tamás volt a neve, az apostol után, én azonban úgy találtam, hogy a hitetlenkedéséről ismert szent nem megfelelő védnök egy olyan hajó számára, amit az eretnekek elleni harcra szántak.

A Krisztusi Igazság fedélzetén nem voltak tennivalóim; a legénységet Vándorló Szent Kristóf rendjének hat testvére és nővére alkotta, a kapitányt pedig — egy fiatal nőt — egy kereskedőhajóról csábítottam át.

Így hát megtehettem, hogy a Vesstől az Ariónig tartó utazás három hetét teljes egészében az eretnek Biblia tanulmányozásának szenteljem, amiből az érseki udvar intézője utalt ki nekem egy példányt. A vaskos, nehéz, reprezentatív kiállítású könyv fekete bőrbe volt kötve és aranyozott veretekkel ellátva. Számos remekmívű, színes, holografikus illusztrációt tartalmazott. Figyelemreméltó munka volt, első pillantásra látszott, hogy szerkesztője nagyra becsülte a könyvészet manapság már — sajnos — jóformán feledésbe merült művészetét. A festményreprodukciók — az eredeti darabok, véltem, nyilván az arióni Szent Júdás-főházat díszíthetik — istenkáromlók voltak ugyan, de mesteri kivitelűek, és mint műalkotások, bátran versenyre kelhettek volna az új-római Nagy Szent János katedrális Tammerwen- és RoHolliday-freskóival.
Az imprimatúra szerint a kiadói munkát egyházi részről Lukyan Judassson, Szent Júdás Iskariót rendjének Első Tudósa felügyelte.
A címe A kereszt és a sárkány útja volt.
Szorgosan olvasgattam, miközben a Krisztusi Igazság a csillagközi űr ösvényeit rótta. Kezdetben szaporán jegyzeteltem, hogy jobban megértsem az eretnekséget, ami ellen harcba fogok szállni; később azonban félretettem a tollat, annyira lebilincselt a könyv különös, bonyolult és groteszk története. Nyelvezete egyszerre volt szenvedélyes, erőteljes és lírai. Így ismerkedtem meg Szent Júdás Iskariót figyelemreméltó alakjával — ezzel a keményfejű, dölyfös, ellentmondásos, de mindent összevetve mégis rendkívüli személyiséggel.
Egy szajha fiaként látott napvilágot Babilon legendás városában, ugyanazon a napon, amikor Betlehemben a Megváltó. Gyermekkorát a sikátorokban töltötte; ha szükséget szenvedett, testét bocsátotta áruba, felnövekedvén pedig utcalányokat futtatott. Még ifjan kísérletezni kezdett a sötét művészetekkel, és húszesztendősen már avatott fekete mágusnak számított.
Ekkor Sárkányigázó Júdás vált belőle: ő volt az első és egyetlen ember, aki rá tudta kényszeríteni akaratát az Úr legfélelmetesebb teremtményeire, az Óföld gigászi, szárnyas, tűzokádó hüllőszörnyeire.”

A KERESZT ÉS A SÁRKÁNY ÚTJA HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák