Menu

J. Bayard: A zöld anakonda (hangoskönyv)

a-zold-anakondaA főhős, Steve Derryck hangos kiáltásokkal keresi édesanyját, akit végül összekötözve, betömött szájjal találnak meg az egyik kamrában. Miután az asszonyt kiszabadították, az elmondja, hogy valami csörömpölésre lett figyelmes, és kiment körülnézni, amikor hirtelen ajkára fagyott a szó, és tágra nyílt szemmel meredt a ház falára. A falon, az ajtó mellett ugyanis egy színes rajz látszott, mely egy rettenetes anakondát ábrázolt.

Mrs. Derryck a serifftől megtudja, hogy a mexikói őserdők rettegett óriáskígyója a vérbosszú jele…

Részlet a könyvből:

„Enrico nesztelen léptekkel suhant végig a folyóson. Az ajtó előtt egy pillanatig hallgatózott, azután belépett. Kis lámpát helyezett a földre, és amint a megkötözött Derryckre pillantott, félelmetes, bosszúvágyó láng csapott ki szeméből. Felemelte a korbácsát, és teljes erővel végigvágott Derryck arcán.

 Derryck az égő fájdalomra azonnal felriadt, de a szemébe világító kis lámpa miatt először mást sem látott, mint egy sárga fényben lángoló szempárt.

— Nyomorult — sziszegte Enrico kegyetlen, vérszomjas dühvel. — Elragadtad tőlem, de esküszöm, három nap alatt újra a kezeim között lesz!

 Derryck szörnyű haragjában egy pillanatra megfeledkezett arról, hogy a szíjai szorosan kötik, és fel akart ugrani. De meg sem tudott mozdulni.

 Enrico, látva Derryck értelmetlen erőlködését, gúnyosan kacagott fel:

— Látom, fáj a szíved a kis galamb után! Nos, nem akarom, hogy soká szenvedj, majd segítek a fájdalmadon! — kiáltotta átható hangon.

 Mint a záporeső hullottak az ütések Derryckre, de az fel sem szisszent. Kétségbeesés fogta el arra a gondolatra, hogy nem tudja Annyt megmenteni… egy pillanatra arra is gondolt, hogy Joe halála megtorlatlanul marad… azután valami fásult, különös nyugalom öntötte el, és érezte, hogy rövidesen elveszti öntudatát.

Ekkor hirtelen felpattant az ajtó, és Rogers lépett be szörnyű szitkozódással.

— Enrico! Megmondtam, hogy ne merj ehhez a fickóhoz nyúlni! Már én is megölhettem volna, ha azt akarnám, de az én házamban nem érheti baj!

De Rogers szavai teljesen hatástalanok maradtak. Enrico annyira fel volt dühödve, hogy mindenáron halálra akarta korbácsolni Derrycket. Rogers nem tudta lefogni, ezért behívta két emberét, és közösen nagy nehezen kivonszolták a szobából.”

A HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák