Menu

Kisgyermekek nagy mesekönyve (Hangoskönyv)

kisgyermekek-nagy-mesekonyveVálogatás népszerű mesékből.

Tartalom:

Zelk Zoltán: A három nyúl
Szász Imre: A kislány és a kiskutya
Illyés Gyula: A kocsisok meg a grófok
Kolozsvári Grandpierre Emil: A két kicsi bocs meg a róka
Lipták Gábor: A madarak hálája
Móricz Zsigmond: János vitéz
Kisspista István: A varjú nyarat kiált
Szép Ernő: Mátyás három lustája
Zelk Zoltán: Az állatok iskolája
Gárdonyi Géza: Egérvadászat
Móra Ferenc: Télapó haragja

Részlet a hangoskönyvből:

„Nagy napra virradt a téli erdő: megkezdődött a tanítás az állatok iskolájában. Sorra jöttek a medve-, farkas-, nyúlfiak, fakéregből készült könyveket szorongatva a hónuk alatt, és szépen sorba ültek a fatuskó padokon.
Mindnyájan vidámak voltak, örültek, hogy végre az állatoknak is van iskolájuk, de legboldogabb a róka volt, hiszen ő találta ki az egészet, ő lett a tanító, s így övé lesz a sok tandíj is. Csak a varjú okvetetlenkedett, fáról fára szállott, s odakiáltotta minden iskolába siető állatnak:

Kár, kár, kár
nagy baj vár!

De hát rá se hederítettek a vészjósló varjúra, hiszen az mindig így kiabál. Ha feljön a nap az égre, ha esik az eső, ha szél fúj, mindig azt mondja: „Kár” – nem jó neki semmi.
így hát már kora reggel megkezdődött a tanítás.
– Ide figyeljetek! – mondta a róka. – írni tanulunk! S már kezdte is mondani hangosan:
-Úr, ír…
– De a nyúl, az nem úr! – szólt közbe egy kis farkas. – Csak a farkasok írja­nak …
Ezen aztán elveszekedtek egy fél óra hosszat, míg végül is rend lett valahogyan, és újból megszólalhatott a róka:
– Most K betűt írunk: „Kutya ugat…”
No hiszen! Föl is ugrottak erre a nyulak, őzek, és futni akartak, hogy elbúj­hassanak, mert ha a kutya ugat, akkor jön a vadász is… Alig lehetett megértetni velük, hogy ez iskola, ahol nem kell félni se kutyától, se vadásztól, így is tíz óra volt már, mire újból magyarázni kezdhetett a róka:
– Most számolni tanulunk: három nyúl elmegy sétálni, az erdő közepén talál­koznak három farkassal, hány állat van együtt akkor ?
– Öt! Kettő! Kilenc! – kiabálták egyszerre, s mikor elhallgattak, a róka szépen megmagyarázta, hogy hat állat van együtt, mert három meg három, az hat.
– Tudjátok most már ?
– Igen, tudjuk! – kiabálták a kis állatnebulók.
– Hát akkor mondja el a nyúl – szólt a róka.
A nyuszi szépen felállt, és elmondotta, hogy sétálni megy három nyuszi, talál­kozik három farkassal, akkor hat állat van együtt.
Az őzike is felelt, ő is így mondotta el, azután került a sor a farkasra:
– Ha három nyúl és három farkas találkozik, akkor három állat van együtt, mert a három farkas megeszi a három nyulat…
– Buta vagy! – kiáltott rá mérgesen a róka. – Te vagy a legbutább az egész osz­tályban!
Mikor aztán a többi állat hangosan nevetni kezdett a farkason, az fölugrott a padból, s egyenesen hazaszaladt az apjához, az öreg Ordashoz. Elpanaszolta, hogy a róka azt mondta, ő a legbutább az egész osztályban…
– Hű, a sárga falevelét meg a hóval lepett száraz ágát! – kiáltotta az öreg farkas. – Hogy az én fiam butább, mint a nyúlkölyök meg az őzikék ? Majd adok én annak az iskolás rókának!
De minek is meséljek tovább ? Mikor a róka meghallotta, hogy rohan az öreg far­kas az iskolába, úgy elszaladt, hogy csak a farka látszott a nagy sietéstől. A kis állatok is hazamentek, s azóta sincs iskolájuk. Csúfolja is őket a varjú, egyre azt kiabálja feléjük:

Kár, kár, kár,
Mind szamár!”

A KISGYERMEKEK NAGY MESEKÖNYVE VÁLOGATÁS HANGOSKÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák