Menu

Donászy Ferenc: Buda hőse

A KÖNYV LETÖLTÉSE PDF ÉS EPUB FORMÁTUMBAN

A történet a 150 éves török hódoltság vége felé játszódik.

Egy szerencsétlen sorsú, gonosz rokonságuk árulása miatt árván maradt ifjú és leány Hollókövy Edömér, s annak szerelme Csilla története elevenedik meg a lapokon.

Török rabság, szökés és szerelem, árulás és ármány, hősiesség és vitézség, végül pedig a gigászi ostrom.

Részlet a könyvből:

” De hidd meg nékem, a török uralom évei már meg vannak számlálva, a keresztény fejedelmek előbb-utóbb szövetkezni fognak ellene, hogy visszaűzzék Ázsiába. Míg ez az idő be nem következik, – addig miénk a vásár! Addig gyűjthetjük a vagyont. De csak óvatosan, vigyázva, öcsém! A világnak, az embereknek erről tudni sem szabad. A mi dolgaink nem napvilágra valók. Most még a török hatalmasabb, mi tehát szép csendben az ő köpönyegje alatt húzzuk meg magunkat s neki szolgálunk, mikor pedig itt lesz az ideje, a császáriak részére állunk és nekik ajánljuk fel szolgálatainkat, mert az okos mindig arra fordítja a köpönyegét, merről a szél fúj. Hidd el, öcsém, az a legháládatosabb munka, ha az emberek sírnak, velük sírni, ha nevetnek, velük nevetni. Most a török segítségével, ezek között a zavaros viszonyok között annyi vagyont gyűjtünk, a mennyit csak lehet, olyan módon gyűjtünk, a hogyan csak lehet, – mikor pedig a császáriak kerülnek a hatalomra, s rend és béke lesz az országban, akkor nagy vagyonunkkal rangot, tekintélyt, hatalmat és befolyást szerzünk magunknak s legelső emberei leszünk az országnak.”

Kategóriák