Menu

James Fenimore Cooper: Bőrharisnya

borharisnyaA történet 1793-94-ben játszódik le, a modern Amerika kialakulásának első idejében.

Natty Bumppo és indián barátja, Csingacsguk a múltba révedező öreg szemével nézi a körülöttük kavargó eseményeket és a sok változást, melybe nehezen tud belenyugodni. Ha nincs is mindig igazuk, életük a barátságnak, a hűségnek, a természet szeretetének és az egyszerű ember egyenes gondolkodásának szépségét hirdeti.

Natty Bumpoo és Csingacsguk már nem élhetnek az erdőben és nem élhetnek úgy, ahogy valamikor szerettek. Megöregedtek és beszorultak a telepesek közé, kénytelen-kelletlen részesei azok életének, és főleg be kell tartaniuk a fehérek törvényeit. Látják, hogy a fehérek másként látják a természetet, és nem tudnak rajta változtatni.

A két öreg nem találja már a helyét az új világban, ami egyre szűkebbre vonja az ő területüket, ahol még a régi értékek a fontosak…

Részlet a könyvből:

Csaknem harmadfélszáz évvel ezelőtt egy Temple Marmaduke nevü ember letelepedett Pennsylvániában. Szép darab földet vásárolt s igazi támogatója lett sok szegény gyarmatosnak. Derék ember volt, de a gazdasághoz nem sokat értett, ezért meglehetős szükös viszonyok közé került. Éppen jókor halt még meg, hogy kikerülje a koldusbotot. Gyermekei sem tudtak zöldágra vergődni. Mindig mélyebben sülyedtek a nyomorba s inségbe. Az a „Temple Marmaduke, a biró”, kiről e történetben szó lesz, ki késői ivadéka volt a családjának. Életre való gyerek volt. Jómódu leányt vett feleségül. Igy módja volt rá, hogy egyetlen fiának kitünő nevelést adjon.

A fiatal Marmaduke egy ifjuval ismerkedett meg az iskolában. Essingham Edének hivták ezt az ifjut. Nagy tekintélyü és igen gazdag család sarjadéka volt Ede. Apja őrnagyi rangig vitte a katonaságnál. Igy vonult nyugalomba.

Midőn egyetlen gyermeke, Ede, megházasodott, az őrnagy egész vagyonát átadta neki. Edének első dolga az volt, hogy fölkereste ifjukori barátját, Temple Marmadukot s nagy összeget bocsátott rendelkezésére.

Essingham Ede pénzén üzletet alapitottak Pennsylvániában. Az ifju Marmaduke állott az üzlet élére. Ede titkos társa volt Marmadukének. Két oka volt annak, hogy Ede nem akart nyilvánosan beállani a cégbe: egyik az, hogy szégyelte apja rangja miatt a kereskedői foglalkozást; másik az, hogy Essingham őrnagy gyülölte a quäker vallás követőit, már pedig a Marmadukeok ilyen vallásu családból származtak.

Marmaduke ügyes és szerencsés kereskedő volt. Meggazdagodtak. De ekkor elkezdődtek a nyugtalanságok, melyek az amerikai függetlenségi háborut megelőzték. Ez volt az oka, hogy a két jó barát összekülönbözött.

Essingham Anglia mellé pártolt, Temple telivér amerikai volt. A háboru kezdetén Essingham átadta barátjának értékpapirjait megőrzés végett s az angol király seregéhez csatlakozott. Marmaduke is kénytelen volt nemsokára a háboru miatt elhagyni Philadelphiát, de előbb vagyonát barátja értékpapirjaival együtt biztonságba helyezte.

A háboru végeztével Marmaduke nagykiterjedésü birtokokat vásárolt igen olcsó áron s egész figyelmét arra forditotta, hogy jól gazdálkodjék. Rövid idő mulva csaknem az ország leggazdagabb földbirtokosai közé tartozott. Egyetlen örököse leánya volt. Feleségét már előbb eltemette. Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy Essingham Edével való barátságáról s a köztük levő üzleti viszonyról nem sokan tudtak, az értékpapirokról pedig még kevesebben.”

AZ INDIÁNOS KÖNYV LETÖLTÉSE

 

Kategóriák